Текстове на песни на Dao Lang

Dao Lang
Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
2002年的第一场雪 (2002 nián de dì yī chǎng xuě)китайски
First Snows of 2002
английски
транслитерация
为什么我泪水成行 (Wèishéme wǒ lèishuǐ chéngxíng)китайскитранслитерация
冲动的惩罚 (chōngdòng de chéngfá)китайскианглийски
北方的天空下 (běi fāng de tiān kōng xià)китайскианглийски
喀什葛尔的胡杨 (kāshén gé ěr de húyáng)китайскианглийски
транслитерация
孤獨的牧羊人 (gū dú de mù yáng rén)китайски
刀郎Ⅲ
английски
山海天 (shān hǎi tiān) (shān hǎi tiān)китайски
刀郎Ⅲ
английски
情人 (Qing Ren)китайски
First Snows of 2002
английски #1 #2
愛是你我 (Ài shì nǐ wǒ)китайскианглийски
транслитерация
手心裡的溫柔 (shǒuxīn lǐ de wēnróu)китайскианглийски
транслитерация
披著羊皮的狼 (pīzhe yángpí de láng)китайскианглийски
транслитерация
敖包相会 (áobāo xiāng huì)китайскианглийски
транслитерация
晚来风急 (wǎn lái fēng jí)китайскианглийски
秋风 (Qiūfēng)китайскианглийски
транслитерация
西海情歌 (xīhǎi qínggē)китайски
Dao Lang 3
английски
транслитерация
谢谢你 (xièxiè nǐ)китайскианглийски
транслитерация
輾轉泛淚光 (zhǎnzhuǎn fàn lèi guāng)китайскианглийски
阿瓦日古丽 (ā wǎ rì gǔ lì)китайскианглийски
транслитерация
雁南飞 (yàn nán fēi)китайскианглийски
Коментари
Read about music throughout history