Darvoto (Дървото) (превод на руски)

Реклама

Darvoto (Дървото)

Всеки човек е едно странно дърво,
С клони, ръце протегнати към бъдещето
И корени - спомени далеч назад.
Кой ще разбере моя език от листа?
 
Отдавна мойте ръце са впити в черната пръст.
Аз чувствам земния пулс, туптят сърца.
Това са ваш’те деди, които спят край мен.
Аз виждам в техния сън прекрасен свят.
 
Свят без омраза, в който няма войни,
Жестокост, злоба и страх, за да няма сълзи.
Там тичат коне по зелена трева;
Няма дим и мъгла, а блести светлина.
 
Протягам свойте листа, оглеждам синия свод.
Дочух моторен шум, метален звън.
Машини идват към мен, вървят роботи в строй,
Дълбок окоп копаят насам.
Аз, който растях с ваш’те детски игри,
Макар че дълго живях, сега ще ме отсекат.
Аз, който без глас прося милост от вас.
Хора, спрете! Аз моля без глас.
Не за мен, а за вас.
Прося милост без глас.
Не за мен, а за вас.
Прося милост без глас.
 
Хора, чуйте, шум от мотори, метален звън.
Хора, спрете, спрете, спрете, спрете!
Но те ще ме отсекат! Те ще ме отсекат!
Те ще ме отсекат! Те ще ме отсекат!
Хора, спрете! Но те ще ме отсекат!
Хора, спрете! Но те ще ме отсекат!
 
Публикувано от kdraviakdravia в четв., 23/01/2014 - 01:09
превод на рускируски
Подравни параграфите
A A

Дерево

Каждый человек - одно странное дерево
С ветками, руками, протянутыми в будущее
И корнями - далекими воспоминаниями.
Кто поймет мой язык листьев?
 
Давно мои руки впились в черную землю.
Я чувствую земной пульс, стучат сердца.
Это ваши деды, которые спят около меня.
Я вижу в их сне прекрасный мир.
 
Мир без ненависти, в котором нет войн,
Жестокости, злобы и страха, чтобы не было слез.
Там бегают кони по зеленой траве,
Нет дыма и мглы, а блестит свет.
 
Протягиваю свои листья, смотрю на синий свод.
Услышал шум моторов, металлический звон.
Машины идут ко мне, шагают роботы строем,
Копают здесь глубокий ров.
Я - растущий вместе с вашими детскими играми.
Хоть я и долго жил, сейчас меня срубят.
Я - безмолвно просящий вашей милости.
Люди, остановитесь! Я безмолвно умоляю.
Не за себя, а за вас.
Прошу милости без голоса.
Не за себя, а за вас.
Прошу милости без голоса.
 
Люди, слушайте шум моторов, металлический звон.
Люди, остановитесь, остановитесь, остановитесь, остановитесь!
Но они мена срубят! Они меня срубят!
Они меня срубят! Они меня срубят!
Люди, остановитесь! Но они меня срубят!
Люди, остановитесь! Но они меня срубят!
 
Публикувано от Елена ПетроваЕлена Петрова в нед., 29/09/2019 - 14:44
Добавено в отговор на заявка, направена от RaDeNaRaDeNa
Коментари