Christian Hymns & Songs - Days of Elijah (превод на Филипински/Тагалог)

превод на Филипински/Тагалог

Mga Panahon ni Elias

Ito ang mga panahon ni Elias
habang ibinibigay niya ang mga utos ng Diyos
at ito ang mga panahon ng Inyong lingkod na si Moises
nagbabalik-loob ang lahat
Kahit na ito'y panahon ng malalagim na salot
ng gutom, kadiliman at tabak
Ganito ang isinisigaw natin:
"Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang."
 
Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap
nagliliwanag na parang araw! sa hudyat ng tunog ng trumpeta
Sumigaw kayo! Taon na ng Paglaya!
at sa Zion, dumarating na ang inyong Tagapagligtas!
 
At ito ang mga panahon ni Ezekiel
Ang mga tuyong kalansay ay nagkaroon ng litid at laman
at ito ang mga panahon ng Inyong lingkod na si David
muling itinatayo ang templo ng pagpuri
at ito ang mga panahon ng anihan
Ang bukid ay hinog na sa daigdig
at kami ay mga manggagawa sa Inyong ubasan
ibinibigay ang mga aral ng Diyos!
 
Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap
nagliliwanag na parang araw! sa hudyat ng tunog ng trumpeta
Sumigaw kayo! Taon na ng Paglaya!
at sa Zion, dumarating na ang inyong Tagapagligtas!
 
Ang Diyos ng nakaraan, kasalukuyan at siyang darating
 
Пуснато от introvoyz041 в Срд, 23/11/2011 - 02:08
Английски

Days of Elijah

Christian Hymns & Songs: Топ 3
See also
Коментари