Реклама

Текстове на песни на Dikla

Dikla
Dikla - текстове на песни, в които е гостуващ изпълнителПреводи
Shlomo Artzi - Machmal Nafshi (מחמל נפשי)ИвритvideoРуски
Транслитерация
Idan Raichel - שבט אחים ואחיות (shevet achim ve achayot)ИвритvideoАнглийски #1 #2
Испански
Руски #1 #2
Транслитерация
Украински
Чешки
Коментари