Ding Dong (превод на Английски)

Реклама
Полски

Ding Dong

Jest w Warszawie na Saskiej Kępie
Zwykły, szary dom,
W dzikie wino wplątany
Tak jak inne domy stąd.
Miniesz go i sto razy
I nie spocznie na nim wzrok.
Robisz błąd, uwierz mi,
To błąd, uwierz mi.
O-o-o-o - spory błąd.
 
Jest w miesiącu dzień jeden,
W listopadzie nawet dwa,
Kiedy dom ten ożywa
Od piwnicy aż po dach.
Któż nie chciałby tam trafić?
Cały wielki mógłby świat,
Lecz nie ja, o nie,
Już nie ja, nie, nie.
O-o-o-o - już nie ja.
 
Refren1:
Ding dong, ding dong,
Do drzwi dzwoni ktoś,
Ding dong, ding dong,
Czy to proszony gość?
Książę Józef -
Ach, proszę, zechce pan wejść.
 
Ding dong, ding dong,
Coraz większy tłum.
Ding dong, ding dong,
Głosów cichy szum.
Kto tam, kto tam,
Kto jeszcze może tu przyjść?
 
Dźwięk dalekiej muzyki
I łagodny szelest kart,
Pięknych kobiet klejnoty,
Kandelabrów senny blask.
Zanim kur nie zapieje,
Będą tańczyć, jakby śpiąc.
Co za noc, co za noc,
Co za noc, co za noc!
O-o-o-o...
 
Refren2:
Ding dong, ding dong,
Znowu dzwoni ktoś.
Ding dong, ding dong,
Czy to proszony gość?
Pola Negri -
Ach, zechce pani tu wejść.
 
Ding dong, ding dong,
Coraz większy tłum.
Ding dong, ding dong,
Głosów cichy szum.
Kto tam, kto tam,
Kto jeszcze może dziś przyjść?
 
Ding dong, ding dong,
Do drzwi, dzwoni ktoś.
Ding dong, ding dong,
Czy to proszony gość?
Elvis Presley -
To jasne, czekamy cię.
 
Refren3 (2x)
Ding dong, ding dong,
Coraz większy tłum.
Ding dong, ding dong,
Głosów cichy szum.
Kto tam, kto tam,
Kto jeszcze może dziś przyjść?
 
Пуснато от VerdasBremas23 .VerdasBremas23 . в Съб, 19/03/2016 - 00:17
Последно редактирано от AzaliaAzalia на Четв, 11/04/2019 - 14:45
превод на АнглийскиАнглийски
Подравни параграфите
A A

Ding Dong

There is in Warsaw at Saska Kępa,
a common, gray house.
enwrapped into wild vine,
same as other houses there.
You pass it a hundred times,
and you don't lose a view on it.
You make a mistake, believe me,
that's a mistake, believe me.
Oh-oh-oh-oh - a big mistake.
 
There is one day in a month,
in November even two,
when that house becomes alive,
from the basemant up to the roof.
Who wouldn't like to get there?
All the huge possible world,
however not me, oh no,
already not me, no, no.
Oh-oh-oh-oh - already not me.
 
Chorus1:
Ding dong, ding dong,
someone's ringing at the door.
Ding dong, ding dong,
is that an asked guest?
Prince Joseph -
Ah, please, you may enter.
 
Ding dong, ding dong,
a greater and greater crowd.
Ding dong, ding dong,
voices' silent humming.
Who's there, who's there,
Who still may come here?
 
The sound of distant music,
and a mild rustle of cards.
Beautiful ladies' jewels,
a candalabrum's precious glitter.
Before the rooster won't crow,
they will dance, as if they were sleeping.
What a night, what a night,
what a night, what a night!
Oh-oh-oh-oh ...
 
Chorus2:
Ding dong, ding dong,
someone's ringing again.
Ding dong, ding dong,
is that an asked guest?
Pola Negri
ah, may the lady enter here.
 
Ding dong, ding dong,
a greater and greater crowd.
Ding dong, ding dong,
voices' silent humming.
Who's there, who's there,
Who still may come here?
 
Ding dong, ding dong,
someone's ringing at the door.
Ding dong, ding dong,
is that an asked guest?
Elvis Presley -
of course, we're awaiting you.
 
Chorus3: (2x)
Ding dong, ding dong,
a greater and greater crowd.
Ding dong, ding dong,
voices' silent humming.
Who's there, who's there,
Who still may come here?
 
Пуснато от VerdasBremas23 .VerdasBremas23 . в Съб, 19/03/2016 - 00:39
Коментари на автора:

Saska Kępa is a noble quarter in Warsaw (East riverbank of Vistula)

Още преводи на "Ding Dong"
Английски VerdasBremas23 .
Collections with "Ding Dong"
Dwa plus jeden: Топ 3
Коментари