Do You Hear the People Sing? (превод на филипински/тагалог)

Реклама
превод на филипински/тагалогфилипински/тагалог (римуван, пригоден за пеене)
A A

Hindi Mo ba Naririnig?

Hindi mo ba naririnig?
Tinig ng bayan na galit?
Ito ang awit ng isang bayang
'Di na maaapi!
'Pag ang tibok ng 'yong puso'y
Kasabay ng hampas ng tambol
May buhay na mag-uumpisa
Sa darating!
 
Sasali ka sa krusada?
Sino'y malakas na sasama?
Lampas ng barikada
Mayroon bang ibig makita?
 
Sumali sa laban
Para sa'ting kalayaan!
 
Hindi mo ba naririnig?
Tinig ng bayan na galit?
Ito ang awit ng isang bayang
'Di na maaapi!
'Pag ang tibok ng 'yong puso'y
Kasabay ng hampas ng tambol
May buhay na mag-uumpisa
Sa darating!
 
Ibibigay mo bang lahat
sa pag-usbong ng watawat?
Mamamatay, mananatili,
Kukunin mo ba ang 'yong tsansa?
 
Dugo ng marti'y didilig ng kapatagang Pransya!
 
Hindi mo ba naririnig?
Tinig ng bayan na galit?
Ito ang awit ng isang bayang
'Di na maaapi!
'Pag ang tibok ng 'yong puso'y
Kasabay ng hampas ng tambol
May buhay na mag-uumpisa
Sa darating!
 
Публикувано от ZechariahZechariah в съб., 17/08/2019 - 14:48
Коментари на автора:

Sorry if it's not perfect, Filipino is my second language.

Paumanhin kung hindi perpekto, Tagalog ay ang pangalawang lengguahe ko lamang.

английскианглийски

Do You Hear the People Sing?

Коментари