Done for You (превод на персийски)

Реклама
превод на персийскиперсийски
A A

برای تو انجام شده

بهترین چیزها در زندگی
با یه قیمتی به دست میان
ستاره ای که با روشنایی بسیاری میسوزه زودتر از بین میره
تو همیشه احساس خواهی کرد این درسته
حتی زمانی که ما به جنگ پایان میدیم
به خونه خوش اومدی خونه ی امشب
خوندن آه آه
امشب به خونه خوش اومدی
آه آه امشب
کلمات نمیدونن که چطور جبران کنند
و همشون تو رو هل میدن به طرف لبه ی تیز(لبه ی تیز تیغ)
اما این به هدر نمیره(بیهوده نیست)
این همش برای تو انجام شده
آه آه
این همش برای تو انجام شده
آه آه
این همش برای تو انجام شده
آه آه
این همش برای تو انجام شده
آه آه
آه آه
 
Публикувано от MAHGOLMAHGOL в пет., 24/05/2013 - 10:05
английскианглийски

Done for You

Коментари
agrinagrin    пет., 24/05/2013 - 10:19

سلام
Welcome home, home tonight در خط 6
= Welcome home tonight در خط 8
در خط 6 فقط تكرار شدە home

all they do همە كارى كە انها میكنند

تشكر