Don't Break My Heart and Soul (превод на Български)

Реклама
Английски

Don't Break My Heart and Soul

Don't break my heart and soul
Just hold me in your arms
And keep my pride and love
 
Give me a chance to break
To start a life without you
And to give my heart a break…
Give this chance to me
Give my heart to breathe…
 
Chorus:
'Cause I hold you in my heart
As a treasure of my soul
And I'm feeling down and lonely
Keeping me away from dirty souls
 
There is something in this life
Which is staring at my eyes
Keeping me away from this
What is giving me surprise…
 
Give a chance to me
Give my heart a break
 
Just show me some kind of love
Just hold me in your arms
And hold me tight
Give me a chance a break
To start a life without you
And to give my heart a break
 
Give this chance to me
Give my heart a break
 
Chorus: (×3)
'Cause I hold you in my heart
As a treasure of my soul
And I'm feeling down and lonely
Keeping me away from dirty souls
 
There is something in this life
Which is staring at my eyes
Keeping me away from this
What is giving me surprise…
 
Give a chance to me
Give my heart a break
 
Пуснато от OndagordantoOndagordanto в Срд, 14/12/2016 - 09:41
Последно редактирано от OndagordantoOndagordanto на Нед, 16/12/2018 - 10:25
Коментари на автора:

EN:
Lyrics: Camellia Todorova
Music: Camellia Todorova, Dimitar Paskalev
Arrangement: Konstantiv Tsekov
English version of the song Но дали… from the same album.

BG:
Англоезична версия на песента „Но дали…“ от същия албум.
Текст: Камелия Тодорова
Музика: Камелия Тодорова, Димитър Паскалев
Аранжимент: Константин Цеков

превод на БългарскиБългарски
Подравни параграфите
A A

Не разбивай сърцето и душата ми

Не разбивай сърцето и душата ми.
Просто ме дръж в прегръдките си
и задръж гордостта и обичта ми.
 
Позволи ми да спра дотук,
да започна отначало без теб
и да дам на сърцето си да си отдъхне…
Дай ми този шанс;
остави сърцето ми да диша…
 
Припев:
Защото те пазя в сърцето си
като съкровище на душата си
и щом се почувствам унила и сама,
то ме пази от мръсни души.
 
Има нещо в този живот,
което ме гледа право в очите
и ме държи далеч от онова,
което ме хваща неподготвена.
 
Дай ми този шанс;
остави сърцето ми да си отдъхне…
 
Покажи ми, че поне малко ме обичаш;
дръж ме в прегръдките си
и ме дръж силно.
Позволи ми да спра дотук,
да започна отначало без теб
и да дам на сърцето си да си отдъхне.
 
Дай ми този шанс;
остави сърцето ми да си отдъхне…
 
Припев: (×3)
Защото те пазя в сърцето си
като съкровище на душата си
и щом се почувствам унила и сама,
то ме пази от мръсни души.
 
Има нещо в този живот,
което ме гледа право в очите
и ме държи далеч от онова,
което ме хваща неподготвена.
 
Дай ми този шанс;
остави сърцето ми да си отдъхне…
 

EN: If you have any suggestions about improving a translation (even if I haven't enabled the proofreading option), feel free to do so, I'll be really grateful for your help. In case you would like to use any of my translations anywhere, all I would like you to do in return is nothing but to mention where you've taken it from, and to notify me if possible. After all, other people's content should be given proper credit, right?


BG: Ако в някой превод има нещо, което не ви звучи добре (дори и да не съм включил опцията за проверка на превода), не се стеснявайте да ми кажете – ще съм благодарен за помощта. В случай че бихте искали да използвате който и да е от преводите ми някъде, бъдете така добри да споменете откъде сте го взели и по възможност да ме уведомите. Все пак чуждият труд е редно да се цени, нали така?

Пуснато от OndagordantoOndagordanto в Четв, 08/02/2018 - 17:57
Още преводи на "Don't Break My Heart..."
Български Ondagordanto
Collections with "Don't Break My Heart..."
Коментари