Don't Stop Believin' (превод на български)

английски
английски
A A

Don't Stop Believin'

Just a small town girl, livin' in a lonely world
She took the midnight train goin' anywhere
Just a city boy, born and raised in south Detroit
He took the midnight train goin' anywhere
 
A singer in a smokey room
A smell of wine and cheap perfume
For a smile they can share the night
It goes on and on and on and on
 
Strangers waiting, up and down the boulevard
Their shadows searching in the night
Streetlights people, living just to find emotion
Hiding, somewhere in the night.
 
Working hard to get my fill,
Everybody wants a thrill
Payin' anything to roll the dice,
Just one more time
Some will win, some will lose
Some were born to sing the blues
Oh, the movie never ends
It goes on and on and on and on
 
Strangers waiting, up and down the boulevard
Their shadows searching in the night
Streetlights people, living just to find emotion
Hiding, somewhere in the night.
 
Don't stop believin'
Hold on to the feelin'
Streetlights people
 
Don't stop believin'
Hold on
Streetlight people
 
Don't stop believin'
Hold on to the feelin'
Streetlights people
 
Don't stop!
 
Публикувано от letitaletita в(ъв)/на ср., 22/08/2012 - 22:15
превод на българскибългарски
Подравняване на параграфите

Не спирайте да вярвате

Просто едно момиче от малък град, живеещо в самотен свят
Качи се на влака в полунощ, който ходеше нанякъде
Просто едно градско момче, родено и израсло в южен Детройт
Качи се на влака в полунощ, който ходеше нанякъде
 
Певец в задимена стая
Миризма на вино и евтин парфюм
За една усмивка ще споделят нощта
Това продължава и продължава, продължава и продължава
 
Странници чакат, нагоре и надолу по булеварда
Сенките им се търсят в нощта
Хора под уличните лампи, живеят само за да намерят емоция
Крият се, някъде в нощта
 
Работя здраво, за да се задоволя
Всеки иска малко тръпка
Би платил всичко, за да може да хвърли зара
Само още един път
Някои ще спечелят, други ще загубят
Някои са родени да се оплакват
О, този филм никога не свършва
Това продължава и продължава, продължава и продължава
 
Странници чакат, нагоре и надолу по булеварда
Сенките им се търсят в нощта
Хора под уличните лампи, живеят само за да намерят емоция
Крият се, някъде в нощта
 
Не спирайте да вярвате
Повярвайте в чувството
Хора под уличните лампи
 
Не спирайте да вярвате
Дръжте се
Хора под уличните лампи
 
Не спирайте да вярвате
Повярвайте в чувството
Хора под уличните лампи
 
Не спирайте!
 
Благодаря!

Ударете един лайк, ако ви харесва преводът! Дайте кредит, ако споделяте на други сайтове.

If sharing or using my translations on other sites link to my profile here please and give credit!

Drop a "Thanks" if you liked it! :)

Публикувано от Petar GaidarovPetar Gaidarov в(ъв)/на четв., 02/12/2021 - 09:44
Добавено в отговор на заявка, направена от Kasia19160Kasia19160
Коментари
Read about music throughout history