Реклама

Текстове на песни на Dream Theater

Dream Theater
Текстове на песниПреводиЗаявки
6:00английскиvideo
Awake
гръцки
немски
сръбски
турски
френски
хърватски
A Change Of Seasonsанглийскиvideo
A Change Of Seasons
гръцки
сръбски
турски
френски
A fortune in liesанглийскиvideo
When dream and day unite
френски
A Savior in the Squareанглийскиvideo
The Astonishing
гръцки
турски
Anna Leeанглийски
Falling into infinity
френски
Another Dayанглийскиvideo
Images and Words
гръцки
турски
румънски
As I amанглийскиvideoгръцки
сръбски
турски
френски
хърватски
At Wit's Endанглийскиvideo
Distance Over Time
гръцки
Barstool Warriorанглийскиvideo
Distance Over Time (2019)
френски
гръцки
Beneath The Surfaceанглийскиvideo
A Dramatic Turn Of Events
гръцки
френски
турски
Breaking All Illusionsанглийскиvideo
A Dramatic Turn of Events
гръцки
турски
Brother, Can You Hear Me?английскиvideo
The Astonishing
гръцки
турски
Constant Motionанглийскиvideo
Systematic Chaos
турски
Dark Eternal Nightанглийскиvideo
Systematic Chaos
гръцки
турски
Endless Sacrificeанглийскиvideoгръцки
турски #1 #2
френски
Fall Into The Lightанглийскиvideo
Distance Over Time
гръцки
Far From Heavenанглийскиvideo
A Dramatic Turn of Events (2011)
гръцки
турски
хърватски
Finally Freeанглийскигръцки
турски
Forsakenанглийскиvideo
Systematic Chaos
гръцки
индонезийски
испански
турски
хърватски
Hollow Yearsанглийскиvideo
Falling into Infinity
румънски
турски
унгарски
френски
хърватски
Homeанглийскиvideo
Metropolis Part 2: Scenes from a Memory
френски
I walk beside youанглийскиvideoсръбски
турски
Illumination Theoryанглийскиvideo
Dream Theater
гръцки
украински
турски
In The Name of Godанглийскиvideo
Train of Thought
гръцки
турски
унгарски
френски
In the presence of enemiesанглийски
Systematic chaos
френски
Learning To Liveанглийскиvideoгръцки
италиански
нидерландски
румънски
сръбски
турски
японски
Lifting Shadows Off a Dreamанглийскиvideo
Awake 1994
Lost Not Forgottenанглийскиvideo
A Dramatic Turn of Events
гръцки
турски
Metropolis Pt 1 : The Miracle And The Sleeperанглийскиvideo
Images And Words
френски
гръцки
Misunderstoodанглийскиvideo
Six Degrees of Inner Turbulences
италиански
турски
хърватски
Octavariumанглийскиvideo
Octavarium
гръцки
турски
On The Backs Of Angelsанглийскиvideo
A Dramatic Turn Of Events
гръцки
италиански
немски #1 #2
тонгански
турски
One Last Timeанглийскиvideo
Scenes From A Memory
гръцки
турски
Out of Reachанглийскиvideo
Distance Over Time (2019)
Outcryанглийски
A Dramatic Turn Of Events
гръцки
немски
турски
унгарски
Pale Blue Dotанглийскиvideo
Distance Over Time (2019)
Panic Attackанглийскиvideo
Octavarium
гръцки
руски
турски
фински
Paralyzedанглийскиvideo
Distance Over Time
гръцки
Peruvian Skiesанглийскиvideoгръцки
турски
Pull Me Underанглийскиvideo
Images And Words
албански
гръцки
испански
немски
португалски
турски
хърватски
Room 137английскиvideo
Distance Over Time (2019)
гръцки
френски
S2Nанглийскиvideo
Distance Over Time (2019)
гръцки
Scene Eight: The Spirit Carries Onанглийски
Scenes From A Memory
гръцки
португалски
турски
унгарски
хърватски
Solitary Shellанглийски
Six Degrees of Inner Turbulence
датски
фински
турски
Space-Dye Vestанглийскиvideo
Awake
гръцки
испански
турски
Take Away My Painанглийскиvideoиспански
румънски
турски
хърватски
Take the Timeанглийскиvideo
Images and Words
гръцки
The Answerанглийски
The Astonishing
гръцки
турски
The Answer Lies Withinанглийскиvideo
Octavarium
гръцки
турски
The Best Of Timesанглийскиvideo
Black Clouds And Silver Linings
гръцки
турски
The Bigger Pictureанглийскииврит
The Count Of Tuscanyанглийски
Black Clouds & Silver Linings
гръцки
неизвестен
турски
The Enemy Insideанглийскиvideo
Dream Theater
гръцки
турски
френски
The Gift of Musicанглийскиvideo
The Astonishing
гръцки
турски
The killing Handанглийскиvideo
When dream and day unite
френски
The Ministry Of Lost Soulsанглийскитурски
френски
сръбски
The Miracle and the Sleeperанглийски
Images and Words
гръцки
тонгански
турски
The Mirrorанглийски
Awake
хърватски
турски
The Root of All Evilанглийскиvideo
Octavarium
турски
The Shattered Fortressанглийскиvideo
Breaking the Fourth Wall
немски
турски
The Silent Manанглийскиvideoяпонски
These Wallsанглийскиvideo
Octavarium
турски
This Dying Soulанглийскиvideo
Train of Thought
френски
турски
Through Her Eyesанглийскиvideoгръцки
испански
норвежки
румънски
турски
хърватски
Under A Glass Moonанглийскиvideo
Images and Words
гръцки
тонгански
френски
турски
Untethered angelанглийскиvideo
Distance over time
френски
гръцки
Viper Kingанглийскиvideo
Distance Over Time (2019)
Voicesанглийски
Awake (track 05)
немски
турски
Wait for Sleepанглийскиvideo
Images and Words
гръцки
турски
Whispers on the Windанглийскиvideo
The Astonishing
гръцки
турски
Witherанглийскиvideoгръцки
сръбски
турски
хърватски
румънски
унгарски
Коментари