In The End (превод на персийски)

Реклама
превод на персийскиперсийски
A A

نقطه ی نهایی

توی نقطه ی نهایی,وقتی ما توی تاریکی شب محو میشیم
کی قصه ی زندگی تو رو تعریف میکنه؟
 
توی نقطه ی نهایی
وقتی که روح من آماده ی استراحته
از جسد من چی باقی مونده؟
نکنه فقط یه اسکلتم؟
 
من جنگیدم
به عنوان یه بشر
یه سپاه رو فرماندهی کردم
توی اون مدت
قلبم رو در ازای
یه عزت زود گذر دادم
 
توی نقطه ی نهایی
وقتی ما توی تاریکی شب محو میشیم
کی قصه ی زندگی تو رو تعریف میکنه؟
کی آخرین خداحافظی تو رو به یاد میسپاره؟
چون اینجا نقطه ی نهاییه و من هم از مرگ نمیترسم
از مرگ نمیترسم
 
نمیترسم
از مرگ نمیترسم
 
بی گناه متولد شدم
هر چند حالا هم با وجود گناهانم
دوست دارم که مقدس باشم
یه زندگی دیگه در انتظار منه
 
طرز زندگی مون
ماهیت ما رو نشون نمیده
ما چیزی بیشتر از این بدن ها هستیم
اگه سقوط کنم
دوباره بلند میشم و
عزتم رو احیا میکنم
 
توی نقطه ی نهایی
وقتی ما توی تاریکی شب محو میشیم
کی قصه ی زندگی تو رو تعریف میکنه؟
کی آخرین خداحافظی تو رو به یاد میسپاره؟
چون اینجا نقطه ی نهاییه و من هم از مرگ نمیترسم
از مرگ نمیترسم
 
توی نقطه ی نهایی
وقتی ما توی تاریکی شب محو میشیم
کی قصه ی زندگی تو رو تعریف میکنه؟
کی آخرین خداحافظی تو رو به یاد میسپاره؟
چون اینجا نقطه ی نهاییه و من هم از مرگ نمیترسم
از مرگ نمیترسم
 
کی این خداحافظی آخر رو به یاد میسپاره؟
 
چون اینجا نقطه ی نهاییه و من هم از مرگ نمیترسم
از مرگ نمیترسم
نمیترسم
از مرگ نمیترسم
نمیترسم
از مرگ نمیترسم
 
Публикувано от minuchminuch в нед., 07/04/2013 - 10:12
английскианглийски

In The End

Коментари