Реклама

In The End (превод на испански)

превод на испанскииспански
A A

Al Final

No es extraño
Cuando todo lo que querías
No era nada de lo que querías
Al final
No es extraño
Cuando todo con lo que soñaste
No era nada con lo que soñaste
Al final
 
Uo-oh-oh-oh
Uo-oh-oh-oh
Oh-oh
Oh-oh-oh
 
Toma mi casa
Toma el coche
Toma la ropa
Pero no puedes tomar el espíritu
Tomar el espíritu
Tomas el espíritu
Pero no puedes
 
Uo-oh-oh-oh
Uo-oh-oh-oh
Oh-oh
Uo-oh-oh-oh
Uo-oh-oh-oh
Oh-oh
 
No es extraño
Cuando todo lo que querías
No era nada de lo que querías
Al final
No es extraño
Cuando todo con lo que soñaste
No era nada con lo que soñaste
Al final
 
Uo-oh-oh-oh
Uo-oh-oh-oh
Oh-oh
 
Toma mi casa
Toma el coche
Toma la ropa
Pero no puedes tomar el espíritu
Tomar el espíritu (Uo-oh-oh-oh)
Tomas el espíritu (Oh-oh)
Pero no puedes tomar el espíritu (Uo-oh-oh-oh)
Tomar el espíritu (Uo-oh-oh-oh)
Tomas el espíritu (Oh-oh)
 
No es extraño
Cuando todo lo que querías
No era nada de lo que querías
Al final
 
Благодаря!
Публикувано от JorgePintoJorgePinto в(ъв)/на съб., 18/09/2021 - 23:27
английски
английски
английски

In The End

Колекции, включващи „In The End“
The Cranberries: Топ 3
Коментари
Read about music throughout history