Реклама

Текстове на песни на Enjovher

Текстове на песниПреводиЗаявки
Ancestral Voicesанглийски, Kariñaанглийски
испански
италиански
тонгански
португалски
френски
Canticum Canticorumиспански (староиспански)английски
испански
португалски
тонгански
Classic Beauty…английски
Cuando el pensamiento habla
гръцки
испански
италиански
китайски
немски
португалски
руски
тонгански
френски #1 #2
Düajsakaarü (Mi familia)испански, Kariñaанглийски
ладински (ибероромански)
международна фонетична азбука
немски
португалски
руски
тонгански
френски
хърватски
En contra de la corrienteиспанскиvideoанглийски
италиански
каталунски
международна фонетична азбука
немски
португалски
руски
тонгански
турски
френски
хърватски
Es lo que quieroиспанскианглийски
италиански
международна фонетична азбука
немски
португалски
тонгански
хърватски
Fear To Dare...английски
Words in the wind
гръцки
испански
италиански
сръбски
френски
Infinito...португалскианглийски
испански
тонгански
It’s A Dream... Or Not?английскиvideoазербайджански
иврит
испански
италиански
немски
португалски
руски
френски #1 #2
арабски
La carrera personalиспанскианглийски
международна фонетична азбука
португалски
тонгански
La ecuación de la vidaиспанскианглийски
международна фонетична азбука
португалски
тонгански
Lo que contamina al hombre (1ra parte: Conflictos)испанскианглийски
международна фонетична азбука
немски
португалски
тонгански
Lo que contamina al hombre (2da parte: Dudas)испанскианглийски
Lo que contamina al hombre (3ra parte: Decisiones)испанскианглийски
тонгански
Los dos amigosиспанскианглийски
международна фонетична азбука
португалски
тонгански
хърватски
Lucha por ellosиспанскианглийски
тонгански
NeoPandoraанглийскиvideoиспански
италиански
немски
португалски
руски
френски
хърватски
азербайджански
Oda del corazónиспанскианглийски
италиански
международна фонетична азбука
португалски
руски
тонгански
френски
хърватски
Only For Themанглийскиазербайджански
арабски
гръцки
иврит
испански
италиански
китайски
немски
нидерландски
португалски
руски
тонгански
турски
унгарски
френски
хърватски
японски
Permaneciendo en Rectitudиспанскианглийски
тонгански
Realidade incertaпортугалскианглийски
испански
италиански
руски
френски
немски
Sé que lo lograréиспанскианглийски
немски
френски
италиански
Tarde seráиспанскианглийски #1 #2
италиански
международна фонетична азбука
португалски
тонгански
френски
The Fruits Of Your Laborанглийскиарабски
гръцки #1 #2
иврит
испански
италиански
китайски
немски
нидерландски
португалски
тонгански
френски
хърватски
турски
The Fruits Of Your Labor 2.0английскигръцки
испански
италиански
китайски
немски
португалски
френски
The Path To Wisdomанглийскигръцки #1 #2
испански
италиански
немски
португалски
руски
тонгански
френски
хърватски
Un símbolo, un corazónиспанскиvideoанглийски #1 #2
италиански
международна фонетична азбука
немски
португалски
тонгански
френски
хърватски
Venezuela's Skyанглийскиvideoиспански
италиански
китайски
немски
португалски
руски
тонгански
френски
¡Kàmakon!Kariña
Cuando el pensamiento habla
английски
испански
португалски
тонгански
италиански
френски
¡No te detengas, avanza!испанскианглийски
италиански
португалски
¿Por qué los perros ladran?испанскианглийски
италиански
международна фонетична азбука
немски
португалски
тонгански
хърватски
френски
¿Puedes contar...?испански
Cuando el pensamiento habla
английски
италиански
португалски
тонгански
френски
Коментари