Текстове на песни на Evanescence

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
Across the Universeанглийскиполски
All That I'm Living Forанглийски
The Open Door (2006)
арабски #1 #2
гръцки
датски
испански #1 #2
италиански
латински
немски
нидерландски
норвежки
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
украински
унгарски
фински
френски
хърватски
Anything for Youанглийскиарабски
босненски
български
гръцки
датски
испански
италиански
латински
немски #1 #2
персийски
полски
португалски
румънски
сръбски
турски
украински
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
шведски
Anywhereанглийски
Origin (2000)
азербайджански
арабски
български #1 #2
гръцки
датски
иврит
испански
италиански
каталунски
латински
немски
нидерландски
норвежки
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
украински
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
шведски
албански
Away From Meанглийски
Origin (2000)
арабски
гръцки
датски
испански
италиански
латински
немски
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
сръбски
турски
украински
унгарски
фински
френски
чешки
шведски
Before the Dawnанглийскиалбански
арабски
гръцки
испански
италиански
корейски
латвийски
латински
немски
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
фарьорски
френски
хърватски
чешки
шведски
Bleedанглийски
Cd Single
азербайджански
албански
арабски
български
гръцки #1 #2
датски
иврит
исландски
испански #1 #2
италиански #1 #2
каталунски
латински
немски #1 #2
нидерландски
норвежки
персийски #1 #2 #3
полски
португалски
румънски #1 #2
руски
сръбски #1 #2
турски #1 #2
украински
унгарски
фински
френски #1 #2
хърватски
чешки
шведски
Breathe No Moreанглийски
Anywhere But Home (2004)
виетнамски
гръцки
датски
испански
италиански
немски
нидерландски
норвежки
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
шведски
Bring Me to Lifeанглийски
Fallen (2003)
азербайджански
албански
арабски
босненски
български
виетнамски
готски
гръцки #1 #2 #3
датски
есперанто
естонски
иврит #1 #2
индонезийски
испански #1 #2 #3
италиански #1 #2
каталунски
китайски
корейски
кюрдски (курманджи)
латвийски
литовски
немски #1 #2
нидерландски #1 #2
норвежки #1 #2
персийски
полски #1 #2
португалски #1 #2
румънски
руски #1 #2
сръбски #1 #2 #3
тайски
турски
украински #1 #2
унгарски #1 #2 #3
фински
френски #1 #2
хърватски
чешки #1 #2
шведски
японски
Call Me When You're Soberанглийски
The Open Door (2006)
арабски
български
гръцки
датски
индонезийски
испански #1 #2
италиански
немски #1 #2
нидерландски #1 #2
норвежки
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2 #3
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски
фински
френски
чешки
шведски
Cloud Nineанглийски
The Open Door (2006)
арабски
гръцки
датски
испански
италиански
немски
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
Disappearанглийски
Evanescence
гръцки
датски
испански
италиански
немски
персийски
полски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
чешки
шведски
End of the Dreamанглийски
Evanescence (2011)
арабски
гръцки
испански
италиански
латински
немски
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
чешки
Erase Thisанглийски
Evanescence (2011)
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
полски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
чешки #1 #2
Even in Deathанглийски
Origin (2000)
арабски
гръцки #1 #2
испански
италиански
латвийски
немски
нидерландски #1 #2
персийски #1 #2
полски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
чешки
Everybody's Foolанглийски
Fallen (2003)
арабски
български
гръцки #1 #2
испански
италиански
латински
немски
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
фински
френски
чешки
японски
Exodusанглийски
EP (1998)
албански
албански (геги)
арабски
гръцки
испански
италиански
латински
немски
персийски #1 #2
полски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски
Farther Awayанглийски
Anywhere but Home (2004)
арабски
гръцки
испански
италиански
немски
норвежки
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
френски
хърватски
шведски
Field of Innocenceанглийски
Origin (2000)
арабски
български
гръцки
испански
италиански
латински
немски
персийски #1 #2 #3
полски
румънски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски #1 #2 #3
хърватски
чешки
Forever Youанглийскигръцки #1 #2
испански #1 #2 #3
италиански
неаполитански
немски #1 #2
персийски
полски
румънски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2
Forgive Meанглийски
Single
арабски
готски
гръцки
испански
италиански
неаполитански
немски
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
сръбски
турски
френски
шведски
Sardinian (southern dialects)
баски (съвременен, батуа)
сицилиански
Give Unto Meанглийски
Single
арабски
гръцки
испански
италиански
латински
немски
персийски
полски
румънски #1 #2
турски
френски
хърватски
сардински
сицилиански
Going Underанглийски
Fallen (2003)
азербайджански
албански
арабски
арменски
босненски
български
виетнамски
галски (ирландски)
галски (шотландски)
гръцки
датски
есперанто
естонски
иврит
испански #1 #2
италиански #1 #2
каталунски
кюрдски (курманджи) #1 #2
латвийски
литовски
немски
нидерландски
норвежки
персийски #1 #2
полски #1 #2
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
узбекски
украински
унгарски #1 #2
урду
фински
френски
хърватски #1 #2
чешки
шведски
грузински
зазаки
Good Enoughанглийски
The Open Door (2006)
арабски
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
чешки
Goodnightанглийскиарабски
гръцки
испански
италиански
немски
нидерландски
норвежки
персийски
полски
румънски
руски #1 #2
сръбски
тонгански
турски
унгарски
френски
Hauntedанглийски
Fallen (2003)
арабски
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
чешки
Heart Shaped Box английски
Single
гръцки
испански
персийски
полски
турски
шведски
Helloанглийски
Fallen (2003)
арабски
босненски
виетнамски
гръцки
естонски
испански
италиански
корейски
немски
нидерландски
персийски #1 #2 #3
полски #1 #2
португалски
румънски
руски #1 #2
словашки
сръбски #1 #2
тайски
турски #1 #2 #3
украински
унгарски
фински
френски #1 #2
хърватски
чешки #1 #2
японски
Hi-Loанглийски
Synthesis
гръцки #1 #2
есперанто
испански
италиански
немски
полски
португалски
румънски
руски
турски
чешки
If You Don't Mindанглийски
Single
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
полски
португалски
румънски
сръбски
турски
фински
френски
Imaginaryанглийски
Fallen (2003)
азербайджански
албански
арабски
български
виетнамски
гръцки
датски
испански
италиански
каталунски
латински
немски
нидерландски
норвежки
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски
сръбски #1 #2
турски
украински
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
шведски
иврит
фарьорски
Imaginary (Origin)английски
Origin (2000)
гръцки
италиански
полски
турски
френски
Imperfectionанглийски
Synthesis
арабски
гръцки
испански
италиански
немски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски
чешки
It Was All a Lie (Remix)английскиарабски
гръцки
немски
персийски
полски
сръбски
френски
Lacrymosa английски
The Open Door (2006)
арабски #1 #2
босненски
гръцки
испански
италиански
немски
персийски #1 #2
полски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Lacrymosa (Synthesis)английски
Synthesis
полски
португалски
Liesанглийски
Origin (2000)
арабски
босненски
гръцки
испански
италиански
латински
немски
персийски #1 #2
полски
румънски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
Like Youанглийски
"The Open Door" (2006)
гръцки
исландски
испански
италиански
каталунски
латински
немски
норвежки
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
японски
естонски
Listen to the Rainанглийски
Origin (2000)
арабски
гръцки
испански
италиански
немски
персийски #1 #2
полски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски
хинди
хърватски
Lithiumанглийски
The Open Door (2006)
азербайджански
албански
арабски
босненски
български
гръцки
датски
иврит
испански
италиански #1 #2 #3
каталунски
латински
немски
нидерландски
норвежки
персийски #1 #2 #3
полски #1 #2
португалски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски #1 #2 #3
украински
унгарски
фински
хърватски
чешки #1 #2
шведски
Lose Controlанглийски
"The Open Door" (2006)
гръцки
испански
италиански
латински
немски
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
шведски
Lost in Paradiseанглийски
Evanescence (2011)
арабски
гръцки
есперанто
испански
италиански #1 #2
немски
персийски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
Lost Whispersанглийски
Lost Whispers (EP)
гръцки
полски
португалски
румънски
Made of Stoneанглийски
Evanescence
азербайджански
албански
арабски
български
гръцки
датски
иврит
испански
италиански
каталунски
латински
немски
нидерландски
норвежки
персийски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
шведски
Missingанглийски
Anywhere But Home (2004)
арабски
гръцки
естонски
исландски
испански #1 #2
италиански
латински
малтийски
немски
норвежки
персийски #1 #2
полски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
фински
френски
чешки
шведски
Sardinian (southern dialects)
есперанто
сицилиански
Missing (Demo Version)английскиполски
My Heart Is Brokenанглийски
Evanescence (2011)
азербайджански
албански
арабски
български
гръцки
датски #1 #2
есперанто
иврит
исландски
испански
италиански
каталунски
немски
нидерландски
норвежки
персийски #1 #2
полски #1 #2
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
шведски
My Immortalанглийски
Fallen
азербайджански
албански
арабски #1 #2 #3
арменски
български
виетнамски
гръцки #1 #2 #3 #4
датски
есперанто #1 #2
естонски
иврит
индонезийски
исландски
испански #1 #2
италиански #1 #2 #3
каталунски
корейски
кюрдски (курманджи)
немски #1 #2 #3
нидерландски #1 #2
норвежки
персийски #1 #2 #3
полски #1 #2
португалски
румънски #1 #2 #3
руски #1 #2 #3 #4
словенски
сръбски #1 #2 #3 #4 #5 #6
тонгански
турски #1 #2 #3 #4 #5
украински
унгарски #1 #2 #3
фински
френски
хърватски #1 #2
чешки #1 #2
шведски
японски #1 #2
My Last Breathанглийски
Fallen (2003)
азербайджански
арабски
български
виетнамски
гръцки #1 #2
датски
иврит
испански #1 #2
италиански
каталунски
немски
нидерландски
норвежки
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
шведски
японски
Never Go Backанглийски
Evanescence (2011)
гръцки
испански
италиански
немски
персийски #1 #2
полски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
чешки
New Way to Bleedанглийски
Evanescence (2011)
азербайджански
албански
арабски
български
гръцки
датски
иврит
испански
италиански
каталунски
немски
норвежки
персийски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
украински
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
шведски
нидерландски
Oceansанглийски
Evanescence (2011)
арабски
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
полски
румънски
руски
сръбски
турски
чешки
Octoberанглийски
Single
арабски
босненски
гръцки
испански
италиански
латински
немски
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
турски
украински
френски
чешки
Say You Willанглийски
Evanescence (2011)
гръцки #1 #2
испански
немски
персийски
полски
румънски
сръбски
турски
френски
чешки
Secret Doorанглийски
Evanescence (2011)
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
полски
румънски
руски
унгарски
хърватски
чешки
Sickанглийски
Evanescence (2011)
гръцки
испански
италиански
латински
немски
персийски
полски
румънски
руски
сръбски
турски
френски
чешки
Snow White Queenанглийски
The Open Door (2006)
български
гръцки
испански
италиански
латински
немски
персийски #1 #2
полски
румънски
руски #1 #2
турски #1 #2
украински
френски
хърватски
So Closeанглийски
Single
български
гръцки
испански
италиански
латински
немски
персийски #1 #2
полски
румънски
сръбски
турски
унгарски
Solitudeанглийски
Single
арабски
гръцки
испански #1 #2
италиански
немски
персийски
полски
румънски
словашки
сръбски
турски
украински
фински
френски
Surrenderанглийски
Single
азербайджански
арабски
гръцки
испански
италиански
латински
немски
персийски #1 #2
полски
румънски
сръбски
турски
френски
хърватски
Sweet Sacrificeанглийски
The Open Door (2006)
арабски
гръцки
испански
италиански
немски
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
турски
украински
унгарски
фински
френски
хърватски
шведски
Swimming Homeанглийски
Evanescence (2011)
гръцки
италиански
немски
персийски
полски
руски
унгарски
хърватски
чешки
Take Coverанглийскиполски
португалски
Taking Over Meанглийски
"Fallen" (2003)
арабски
български
гръцки
испански
италиански
немски
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
фински
френски
чешки
The Chainанглийски
Gears 5 OST (2019)
български
гръцки
полски
унгарски
The Changeанглийски
Evanescence (2011)
арабски
български
гръцки
датски
иврит
испански
италиански
каталунски
немски
нидерландски
норвежки
персийски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
шведски
азербайджански
албански
The Game Is Overанглийски
The Bitter Truth
български
гръцки
испански
полски
сръбски
The Last Song I'm Wasting on You английски
The Open Door (2006)
гръцки
испански
италиански
немски
нидерландски
персийски #1 #2
полски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
хърватски
The Only Oneанглийски
The Open Door (2006)
гръцки
испански
италиански
немски
нидерландски
персийски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
украински
шведски
The Other Sideанглийски
Evanescence (2011)
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
полски
румънски
сръбски
унгарски
френски
чешки
Thoughtlessанглийски
"Anywhere But Home" (2004)
гръцки
испански
италиански
персийски #1 #2
полски
турски
френски
Together Againанглийски
Single
арабски
гръцки
испански
италиански
немски
нидерландски
персийски #1 #2
полски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Tourniquetанглийски
Fallen (2003)
албански
арабски
беларуски
български
гръцки
датски
испански
италиански #1 #2
каталунски
немски #1 #2
нидерландски
норвежки
персийски #1 #2 #3
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
украински
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
шведски
азербайджански
иврит
Understandingанглийски
EP (1998)
гръцки #1 #2
испански
италиански
латински
немски
персийски
полски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
шведски
Use My Voiceанглийски
Bitter Truth
Wasted On Youанглийски
The Bitter Truth
български
гръцки
испански #1 #2
италиански
персийски
полски
румънски
сръбски
турски
унгарски
Weight of the Worldанглийски
The Open Door (2006)
гръцки
испански
италиански
немски
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
сръбски
турски
френски
What You Wantанглийски
Evanescence (2011)
азербайджански
албански
арабски
босненски
български
гръцки
датски
иврит
испански
италиански
каталунски
немски
нидерландски
норвежки
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
шведски
Where Will You Goанглийски
Evanescence EP
български
гръцки
испански
италиански
латински
немски
персийски #1 #2
полски
румънски
руски
сръбски
френски
хърватски
чешки
Where Will You Go? (Origin)английски
Origin
испански
италиански
немски
полски
турски
френски
Whisperанглийски
Origin (2000)
гръцки
испански #1 #2
италиански
немски
персийски #1 #2
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
френски
чешки
Youанглийскиперсийски
полски
You Can't Kill the Me in Youанглийскигрузински
гръцки
италиански
немски
персийски #1 #2
полски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
Your Starанглийски
The Open Door (2006)
гръцки
испански
италиански
немски #1 #2
персийски #1 #2
полски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски
Zero английски
Cd single
гръцки
естонски
испански
италиански
персийски
полски
сръбски
турски
Evanescence в съвместни песниПреводи
Dan Bull - LIFE IS STRANGE 1.5 RAP | Dan Bull & Evanescenceанглийски
Свързано с(ъс) EvanescenceОписание
Amy LeeИзпълнителLead vocals, keyboards, harp (1995–present)
Коментари
drizZle in the darKdrizZle in the darK    четв., 30/10/2014 - 15:48

In the song 'Never Go Back', some parts of the lyrics are incorrect. Please correct it.
Here is the correct one:

Everything is so dark
And I know there's something wrong
But I can't turn the light on
In that split second change
When you knew we couldn't hold on
I realized I lived to love you

Save yourself
Don't look back
Tearing us apart until it's all gone
The only world I've ever known,
Sleeps beneath the waves
But I remember

I won't give up on you
I can feel you in my heart, just show me the way
I don't belong here
Alone

I can still see your face,
Where it's burned into my mind
I die every time I close my eyes
You're always there

Save yourself
Don't look back
Tearing us apart until it's all gone
The only world I've ever known,
Sleeps beneath the waves
But I'm the one who's drowning,
Without your love
I am lost and I can never go back home

All across the ocean
We are calling, calling
Are you there?
Nothing left for me till I find you because it's
All gone
The only world I've ever known,
Sleeps beneath the waves
But I'm the one who's drowning,
Without your love
I am lost and I can never go back
I can never go back home

Read about music throughout history