Fată verde (превод на Сардински)

Advertisements
превод на Сардински

Pitzinna birde

Pitzinna birde a pilos de padente
Pitzinna birde a pilos de padente
Intende sa mirada issoro comente t’inde cheret furare.
 
Sa notte lis cosit una 'este issupra
a sos Boladores1 pro chi benzan.
Sa notte lis cosit una 'este
pro chi nemos las connoscat sas istigas issoro.
 
Pitzinna birde, ti sun basiande
cun sa mirada muda issoro,
a ogros nieddos, ogros 'e tzìngaru.
 
Sa notte lis cosit una 'este issupra
a sos Boladores1 pro chi benzan.
Sa notte lis cosit una 'este
pro chi nemos las connoscat sas istigas issoro.
 
Issos sun prenos de dolu
e sos bisos issoro de bolos.
A de notte si caentan
in cussos lugores chi paren prendas,
lugores de prendas.
 
Pitzinna birde a pilos de padente
Pitzinna birde a pilos de padente
Intende sa mirada issoro comente t’inde cheret furare.
 
Sa notte lis cosit una 'este issupra
a sos Boladores1 pro chi benzan.
Sa notte lis cosit una 'este
pro chi nemos las connoscat sas istigas issoro.
 
  • 1. a. b. c. In sa mitologia rumena sos Zburătorii (“sos chi bolan”) sun una ispétzia de dimònios chi a de notte trumentan a sas pitzinnas bajanas.
Пуснато от HampsicoraHampsicora в Нед, 17/02/2019 - 20:22
Добавен превод, изпълнявайки заявка, направена от VoldimerisVoldimeris
Последно редактирано от HampsicoraHampsicora на Пет, 01/03/2019 - 19:26
Румънски

Fată verde

Коментари