F.E.A.R. Transmission 3: As War Fades (превод на персийски)

Реклама
превод на персийскиперсийски
A A

مخابره ی اف.ای.ای.آر.3:مثه ی جنگ محو شده

ما دوست نداریم احتمال شکست داشته باشیم
در سکوت نباشید از اتحاد از هم پاشیده و نه هیاهوی یک خیابان شلوغ
اف.ای.ای.آر.نمیتونه شکست بخوره ما نمیتونیم از بین بریم
اف.ای.ای.آر.دوباره طلوع خواهد کرد و مردم رو کنترل خواهد کرد قدرت رو برمیگردونیم شورشیان رو سرکوب میکنیم
مثه یه جنگ محو شده تو حافظه خوکهای روشنفکر و زخم های باز
شورشیان یکی یکی شروع خواهند کرد ب هلاک شدن اونا مجبورن
با ترس از جوان مرگ شدن نمیشه شانس فریاد زدن رو نادیده گرفت
دروغ در وحشت در شب بیداره اعتراف میکنم شکوه اف.ای.ای.آر.باز خواهد گشت و داستان شورشیان کسانی ک شروع شدند با تسخیر کردن و ب پایان رسیدن با خون
 
Пуснато от MAHGOLMAHGOL в пет., 01/02/2013 - 12:09
английскианглийски

F.E.A.R. Transmission 3: As War Fades

Коментари