Графично оформяне на текст

Оформяне на текст

Filtered HTML

 • Може да добавяте тагове за идиоми направо в текстовете по следния начин: [idiom name="име на идиома"]идиом в текста[/idiom]. Например в текста на някоя песен се споменава „ден до пладне“. Сайтът не го разпознава като идиом, тъй като съответният идиом е включен в системата като „(от) ден до пладне“. За да решите проблема, оградете въпросната част по следния начин: [idiom name="(от) ден до пладне"]ден до пладне[/idiom].

 • You can insert footnotes directly into texts with [fn]This text becomes a footnote.[/fn]. This will be replaced with a running number (the footnote reference) and the text within the [fn] tags will be moved to the bottom of the page (the footnote). See Footnotes Readme page for additional usage options.
 • Цитат се поставя между таговете [quote] и [/quote], например:

  [quote]This is a simple quote.[/quote]
  ще изглежда така:

  Цитат:
  This is a simple quote.

  По желание може да се добави и авторът на цитата.

  [quote=Mr. Drupal]This is a quote with an attribution line.[/quote]
  ще изглежда така:

  Mr. Drupal написа:
  This is a quote with an attribution line.

  Възможно е и няколко цитата да се вместят един в друг. Не забравяйте да добавите съответните отварящи и затварящи тагове [quote] и [/quote] при всеки от тях.

  [quote]I think she says it best...
  [quote=Ms. Quotation]This is a quote nested within another quote.[/quote]
  but you can't argue with
  [quote=Ms. Reply]The more quotes, the merrier.
  Just don't get too carried away.[/quote]
  And I have nothing more to say.[/quote]
  ще изглежда така:

  Цитат:
  I think she says it best...
  Ms. Quotation написа:
  This is a quote nested within another quote.
  but you can't argue with
  Ms. Reply написа:
  The more quotes, the merrier. Just don't get too carried away.
  And I have nothing more to say.
 • Превръща [@username] и [@#uid] във връзка към страницата на профила на потребителя.
 • Допустими HTML-параметри: <a> <u> <em> <strong> <cite> <quote> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <table> <tr> <td> <fn> <footnote> [footnote] <div> <pre> <ruby> <rt> <rp> <rb> <rbc> <rtc> <br> <sub> <sup>

 • Video Filter

  You may insert videos from popular video sites by using a simple tag [video:URL].

  Examples:

  • Single video:
   [video:http://www.youtube.com/watch?v=uN1qUeId]
  • Random video out of multiple:
   [video:http://www.youtube.com/watch?v=uN1qUeId1,http://www.youtube.com/watch?v=uN1qUeId2]
  • Override default autoplay setting: [video:http://www.youtube.com/watch?v=uN1qUeId autoplay:1]
  • Override default width and height:
   [video:http://www.youtube.com/watch?v=uN1qUeId width:X height:Y]
  • Override default aspect ratio:
   [video:http://www.youtube.com/watch?v=uN1qUeId ratio:4/3]
  • Align the video:
   [video:http://www.youtube.com/watch?v=uN1qUeId align:right]

  Supported sites: Google Video, Vimeo, YouTube, YouTube (плейлист).

  Special instructions:

  Some codecs need special input. You'll find those instructions here.
  • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple blank lines.
  • Адресите на уебстраници и електронни пощи се превръщат във връзки автоматично.
  • You can insert tags like "[Chorus]" or "[Intro: Otto & Joost]" in lyrics or translation. Ensure each tag is on its own line and enclosed in square brackets.

  Plain text

  • HTML-тагове не са разрешени.
  • Адресите на уебстраници и електронни пощи се превръщат във връзки автоматично.
  • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple blank lines.