Fuego (превод на арменски)

превод на арменскиарменски
A A

Կրակ (Ֆուեգո)

Սուզվի՛ր
Աչքերիս մեջ
Առյուծի աչքեր են:
Զգա՛ նրանց ուժը
Չեն ստում
 
Մի փոքր նայվացք
Մի փոքր հպում
Գիտես, լռության ուժը
Շարունակի՛ր, շարունակի՛ր
 
Ես փնտրում էր զվարճանքներ,
Մինչ քեզ հանդիպեցի
Կարծես թե թռչում եմ
 
Հիմա գտնվում եմ շատ բարձր, ու իջնել չկա. ինձ ավելի բարձր տար
այո, այո, այո...
Այրվում եմ, ու հովանալ չկա, ես եմ կրակը
այո, այո, այո...
 
Ֆուեգո (Կրակ)
Ֆուեգո (Կրակ)
այո, այո, այո
Ֆուեգո (Կրակ)
 
Ինձ ներս տար
Շունչ քաշի՛ր
Գաղտնի օրակարգ չէ
Ինչ տեսնում ես, դա էլ կա:
 
Ես փնտրում էր զվարճանքներ,
Մինչ քեզ հանդիպեցի
Կարծես թե թռչում եմ
 
Հիմա գտնվում եմ շատ բարձր, ու իջնել չկա. ինձ ավելի բարձր տար
այո, այո, այո...
Այրվում եմ, ու հովանալ չկա, ես եմ կրակը
այո, այո, այո...
 
Ֆուեգո (Կրակ)
Ֆուեգո (Կրակ)
այո, այո, այո
Ֆուեգո (Կրակ)
 
Սերդ կարծես վայրի կրակ լինի
Կարծես թե թռչում եմ
 
Հիմա գտնվում եմ շատ բարձր, ու իջնել չկա. ինձ ավելի բարձր տար
այո, այո, այո...
Այրվում եմ, ու հովանալ չկա, ես եմ կրակը
այո, այո, այո...
 
Ֆուեգո (Կրակ)
Ֆուեգո (Կրակ)
այո, այո, այո
 
Публикувано от thesouloutsidethesouloutside в пон., 14/05/2018 - 20:19
английски, испанскианглийски, испански

Fuego

Коментари