GAI ( China ) - Ai Ru Chao Shui 愛如潮水 ( ài rú cháoshuǐ )

  • Изпълнител: GAI ( China ) ( 周延 \ Zhou Yan \ 爷 )
Advertisements
Китайски/Romanization
A A

Ai Ru Chao Shui 愛如潮水 ( ài rú cháoshuǐ )

我再也不愿见你在深夜里买醉
不愿别的男人见识你的妩媚
你该知道这样会让我心碎
答应我你从此不在深夜里徘徊
不要轻易尝试放纵的滋味
你可知道这样会让我心碎
 
不问你为何流眼泪
不在乎你心里还有谁
请让我给你安慰
不论结局是喜是悲
走过千山万水
在我心里你永远是那么美
星星还是那么亮
月亮还是在天上
似乎一切都没改变
只是他不在你身旁
记忆中的脸
已经变得模糊抽象
而你也不再年轻
身材也有些走样
如果再遇到爱的人
记著请拉著她的手
告诉她
如果你没有她
你就一无所有
你现在在什么地方
你现在过得怎样
你是否和我一样
是否在外漂泊流浪
 
我再也不愿见你在深夜里买醉
不愿别的男人见识你的妩媚
你该知道这样会让我心碎
答应我你从此不在深夜里徘徊
不要轻易尝试放纵的滋味
你可知道这样会让我心碎
 
说不明道不清对她的感觉
在厨房里缠绵的快乐
她的笑容只出现在梦境里
我竟然不能够摆脱
于是我随手拿了一张 paper
我确定她就是我想要的 favor
我想喊她陪我看星星儿
我发誓一定要成为她的 caesar
让我放轻松为她弹上一曲吉他
但她的出现绑架了我叫她mamacita
有她在我的身边
我只觉得意气风发
Baby 我只想每天晚上跟你做个 yoga
当我醒来我不想让她fade away
fade away
fade away
fade away
fade away
直到现在我记得她的美和泪
她的眼
她的眉
她的脸
她的嘴
 
我再也不愿见你在深夜里买醉
不愿别的男人见识你的妩媚
你该知道这样会让我心碎
答应我你从此不在深夜里徘徊
不要轻易尝试放纵的滋味
你可知道这样会让我心碎
你可知道这样会让我心碎
 
Пуснато от Vesna7НикаVesna7Ника в Четв, 01/02/2018 - 18:13
Последно редактирано от Vesna7НикаVesna7Ника на Пон, 15/10/2018 - 18:35
Благодаря!получил/а 4 благодарности

 

Advertisements
Видео
Коментари