Ghostbusters (превод на иврит)

превод на ивритиврит
A A

מחסלי רוחות הרפאים

(מחסלי רוחות הרפאים!)
אם יש משהו מוזר בשכונה בשכונה שלך,
למי תקרא?
(מחסלי רוחות הרפאים!)
 
אם משהו נראה מוזר ולא נראה ידידותי
למי תקרא?
(מחסלי רוחות הרפאים!)
 
אני לא מפחד מאף רוח רפאים
אני לא מפחד מאף רוח רפאים
 
אם אתה רואה דברים שעוברים דרך הראש שלך,
למי אתה יכול לקרוא?
(מחסלי רוחות הרפאים!)
 
אדם בלתי נראה ישן במיטה שלך,
למי אתה יכול לקרוא?
(מחסלי רוחות הרפאים!)
 
אני לא מפחד מאף רוח רפאים
אני לא מפחד מאף רוח רפאים
 
למי תקרא?
(מחסלי רוחות הרפאים!)
 
אם אתה לבדך, קח את הטלפון
ותתקשר
(למחסלי רוחות הרפאים!)
 
אני לא מפחד מאף רוח רפאים
אני שומע שהם אוהבים את הבנות
אני לא מפחד מאף רוח רפאים
כן, כן ,כן , כן
 
למי תקרא?
(מחסלי רוחות הרפאים!)
 
אם קבלת מנה
של רוח רפאים של תינוק מוזר
עדיף שתקרא
(למחסלי רוחות הרפאים!)
 
תן לי לומר לך משהו
לחסל גורם לי להרגיש טוב
אני לא מפחד מאף רוח רפאים
אני לא מפחד מאף רוח רפאים
 
עדיף שלא תתפס כשאתה לבדך, אה לא,
(מחסלי רוחות הרפאים!)
 
כשהוא נכנס דרך הדלת שלך
אם אתה לא רוצה ממנו עוד
אני חושב שעדיף שתתקשר
(למחסלי רוחות הרפאים!)
 
למי אתה תתקשר?
(למחסלי רוחות הרפאים!)
למי אתה תתקשר?
(למחסלי רוחות הרפאים!)
 
אני חושב שעדיף שתתקשר
(למחסלי רוחות הרפאים!)
למי אתה תתקשר?
(למחסלי רוחות הרפאים!)
 
אני לא שומע אותך
למי אתה תתקשר?
(למחסלי רוחות הרפאים!)
חזק יותר!
(למחסלי רוחות הרפאים!)
 
למי אתה תתקשר?
(למחסלי רוחות הרפאים!)
למי אתה יכול להתקשר?
(למחסלי רוחות הרפאים!)
 
Публикувано от ShakedShaked в пет., 05/02/2016 - 12:50
Добавено в отговор на заявка, направена от DalaGStanatorDalaGStanator
английскианглийски

Ghostbusters

Коментари