Текстове на песни на Giuseppe Ungaretti

Giuseppe Ungaretti
Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
A riposoиталианскианглийски
френски
Agoniaиталианскианглийски
руски
френски
Allegria di naufragiиталианскианглийски
испански
немски
португалски
румънски
турски
френски
японски
Canto beduinoиталиански
Sentimento del Tempo
английски
немски
френски
испански
португалски
Casa miaиталиански
L'allegria
английски
испански
португалски
румънски
руски
френски
Commiatoиталианскианглийски #1 #2
венециански
испански
немски
португалски
руски
сардински
френски
беларуски
японски
D'agostoиталианскианглийски
френски
Dal viale di valleиталианскианглийски
испански
френски
Dannazioneиталианскианглийски
немски
португалски
руски
френски
Defunti su montagneиталианскипортугалски
Destinoиталианскинемски
португалски
румънски
руски
френски
Di luglioиталианскифренски
Distacco италианскианглийски
испански
португалски
румънски
френски
Dolina notturnaиталианскифренски
Donoиталианскинемски
френски
Dormireиталианскируски
френски
Dove la luceиталиански
E' dietroиталиански
Ecco Luccaиталиански
Faseиталианскинемски
Fase d'orienteиталианскианглийски
румънски #1 #2
Fratelliиталианскианглийски
венециански
гръцки
испански
немски
португалски
румънски
руски
сицилиански
словенски
унгарски
френски
хърватски
беларуски
неаполитански
японски
Girovagoиталиански
L'allegria
английски
португалски
френски
Giugnoиталианскииспански
португалски
Gridasti soffocoиталиански
I fiumiиталианскианглийски
венециански
испански
френски
неаполитански
Il porto sepoltoиталианскианглийски #1 #2 #3
венециански
испански #1 #2
немски
португалски #1 #2
румънски
руски
френски
In dormivegliaиталианскианглийски
венециански
немски
френски
In memoriaиталианскианглийски
френски
Inno alla morteиталиански
Italiaиталианскианглийски
испански
немски
румънски
руски
френски
L'isolaиталиански
La madreиталиански
Il sentimento del tempo
английски
испански
немски
полски
румънски
турски
френски
Lago luna alba notteиталианскирумънски
френски
Lontanoиталианскианглийски
испански
немски
персийски
португалски
румънски
турски
френски #1 #2
хърватски
Luccaиталиански
Mattinaиталианскианглийски
гръцки
испански #1 #2
немски #1 #2
португалски #1 #2
румънски
руски
турски
френски #1 #2
хърватски
японски
Nataleиталианскианглийски
венециански
испански
неаполитански
немски
румънски
френски
руски
Noiaиталианскииспански
португалски
румънски
френски
Non gridate piùиталианскипортугалски
френски
Pellegrinaggioиталиански
L'allegria
английски
испански
немски
румънски
френски
португалски
Pesoиталианскианглийски
испански
немски
португалски
френски
японски
Pietàиталианскифренски
Ricordo d’Affricaиталиански
Sentimento del Tempo
Risvegliиталиански
San Martino del Carso*италиански
Vita d’un uomo
английски #1 #2
венециански
гръцки
немски
португалски
румънски
сицилиански
словенски
унгарски
френски #1 #2
хърватски
корейски
неаполитански
японски
Se tu mio fratelloиталиански
Il dolore
немски
френски
португалски
Segreto del poetaиталианскифренски
Sentimento del tempoиталиански
Serenoиталианскифренски
хърватски
Silenzioиталианскианглийски #1 #2
немски
румънски #1 #2
френски
Soldatiиталианскианглийски #1 #2 #3 #4
испански
немски
полски
португалски
руски
словенски
унгарски
френски
фриулски
хърватски
японски
Sonetto dell’amore totaleиталианскипортугалски
френски
Sono una creaturaиталианскиалбански
английски
венециански
гръцки
иврит
испански
немски
полски
португалски
румънски #1 #2
сицилиански
унгарски
френски #1 #2
Emilian-Romagnol
китайски
корейски
японски
Staseraиталианскииспански
немски
португалски
руски
унгарски
френски #1 #2
Stellaиталианскифренски
Stelleиталианскианглийски
гръцки
румънски
Tappetoиталианскинемски
португалски
румънски
руски
френски
Un sogno solitoиталианскианглийски #1 #2
немски
френски
Vegliaиталианскианглийски #1 #2
венециански
испански
немски #1 #2
португалски
румънски
руски
унгарски
френски
хърватски
беларуски
Volaronoиталиански
Коментари
Read about music throughout history