Hillsong United - Glory (превод на Филипински/Тагалог)

Английски

Glory

Great is the Lord,God Almighty
Great is the Lord on high
the train of His robe fills the temple
and we cry out highest praise
 
Glory to the risen King
Glory to the son
Glorious son
 
lift up your heads open the doors
let the King of glory come in
and forever be our God
 
Holy is the Lord,God Almighty
Holy is the Lord on High
let all the earth bow before You
and crown You Lord of all
 
Пуснато от introvoyz041 в Втр, 22/11/2011 - 10:42
Последно редактирано от SaintMark на Пон, 30/01/2017 - 21:21
Подравни параграфите
превод на Филипински/Тагалог

Dakila

Dakila si Yahweh, Diyos na Makapangyarihan sa lahat
Dakila si Yahweh sa Kaitaas-taasan
Ang laylayan ng Kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong Templo
at ang lahat ay nagpuri
 
Purihin ang Hari na muling nabuhay
Purihin ang Anak ng Tao
Dakilang Anak
 
Magalak kayo, buksan ninyo ang mga pintuan,
ang dakilang hari'y papasok at daraan
upang maging ating Diyos magpakailanman.
 
Banal si Yahweh, Diyos na Makapangyarihan sa lahat
Banal si Yahweh sa Kaitaas-taasan
Hayaan Mong magbigay-galang ang lahat ng Iyong nilalang,
lagyan ka ng korona sa ulo at tanghaling Diyos ng lahat
 
Пуснато от introvoyz041 в Втр, 22/11/2011 - 11:34
Още преводи на "Glory"
Филипински/Тагалогintrovoyz041
See also
Коментари