Gomenasai (превод на Персийски)

Advertisements
превод на Персийски

متاسفم

چیزی که فکر کردم مال من نیست
در روشنایی
یکی از انواع
یک مروارید با ارزش بود
 
وقتی میخواستم گریه کنم
نمیتونستم چون من
اجازشو نداشتم
 
متاسفم برای همه چیز
متاسفم،من تو رو نا امید کردم
متاسفم تا همیشه
من هیچ وقت به یک دوست نیاز نداشتم
مثل حالا
 
این,همه ی چیزی که بهش فکر کردم نبود
خیلی بی گناه
یک عروسک ظریف
از چینی بود
 
وقتی میخواستم بت زنگ بزنم
و ازت درخواست کمک بخوام
خودمو متوقف کردم
 
متاسفم برای همه چیز
متاسفم،من تو رو نا امید کردم
متاسفم تا همیشه
من هیچ وقت به یک دوست نیاز نداشتم
مثل حالا
 
چیزی که فکر کردم یه رویاست
یک سراب
به حدی که نشون میداد واقعی بود
یک مزیت
 
وقتی میخواستم بهت بگم
من مرتکب یک اشتباه شدم
از اونجا رفتم
 
متاسفم برای همه چیز
متاسفم،من تو رو نا امید کردم
متاسفم تا همیشه
من هیچ وقت به یک دوست نیاز نداشتم
مثل حالا
 
متاسفم،من تورو ناامید کردم
متاسفم،متاسفم
متاسفم تا همیشه
من هیچ وقت به یک دوست نیاز نداشتم
مثل حالا
 
Пуснато от minuch в Пет, 03/08/2012 - 09:50
Английски

Gomenasai

Коментари