Russian Federation National Anthem - Gosudarstvennyi gimn Rossiyskoy Federatsii (Государственный гимн Российской Федерации) (превод на Словашки)

Руски

Russian Federation National Anthem - Gosudarstvennyi gimn Rossiyskoy Federatsii (Государственный гимн Российской Федерации)

Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
 
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
 
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
 
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
 
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
 
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
 
Пуснато от erika_hermi в Съб, 11/08/2012 - 00:16
Подравни параграфите
превод на Словашки

Štátna hymna Ruskej Federácie

Rusko - náš posvätný štát,
Rusko - naša milovaná krajina,
Ohromná vôľa, veľká sláva -
Tvoj odkaz na večné časy.
 
Sláva ti, naša slobodná Vlasť,
Večný zväz bratských národov,
Národná múdrosť daná našimi predkami
Sláva ti, krajina! Sme na teba hrdí!
 
Od južných morí do polárneho kraja
Rozprestierajú sa naše lesy a polia.
Ty si jediná na svete! Jedinečná -
Rodná krajina chránená Bohom.
 
Sláva ti, naša slobodná Vlasť,
Večný zväz bratských národov,
Národná múdrosť daná našimi predkami
Sláva ti, krajina! Sme na teba hrdí!
 
Široký priestor pre sny a život
Otvárajú nám budúce roky.
Silu nám dá naša vernosť Vlasti.
Tak bolo, je a tak bude vždy!
 
Sláva ti, naša slobodná Vlasť,
Večný zväz bratských národov,
Národná múdrosť daná našimi predkami
Sláva ti, krajina! Sme na teba hrdí!
 
Пуснато от radob1 в Нед, 14/10/2012 - 18:33
See also
Коментари