הילד שבך (haYeled sheBekha) (транслитерация)

Реклама
транслитерация
A A

HaYeled SheBecha

Atah soref sha'ot metot ve'itonim be'aremot kol sofshavua
Tmunot mishpachtiyot shel acherim bachalonot sorfot otcha
Atah yotse ksheze kvar choshech lavush beshachor
Atah nosea venosea bimhirut ha'or
Ki'ilu yesh sham eize si sherak atah yachol lishbor
 
Atah mastir et hamakot,
Ptsa'im ptuchim vetsalakot shelo higlidu
Atah zocher pratim ktanim
She'acherim lifney shanim kvar shachechu
Lif'amim atah shokea vesofeg et hakol
Lif'amim atah pogea bayakar lecha mikol
Ki'ilu yesh eize ke'ev sherak atah yachol lisbol
 
Yesh sham eize si she'atah lo shavarta
Veyesh eize ke'ev she'atah kvar hikarta
Yesh eize kaftor sherak atah yachol lisgor
Aval yesh bachuts chayim she'atah lo hespakta
Veyesh od ahava she'atah lo ahavta
Veyesh eize kaftor she'af echad af pa'am lo yisgor
 
Hayeled sham hu ish avud
Margish natush dachui shadud cholem bachoshech
Vehu nirdam vemit'orer
Sholeach yad velo zocher, she'ein sham af echad
U'vachalom tsoneach yeled kashur me'achor, veze hayeled shebecha
Aval kor'im lo lachzor,
Ki'ilu yesh eize kaftor sherak atah yachol lisgor
 
Yesh sham eize si she'atah lo shavarta...
 
Yesh sham eize si veyesh eize ke'ev
Veyesh eize kaftor sherak atah yachol lisgor
Aval yesh bachuts chayim she'atah lo hespakta
Veyesh od ahava she'atah lo ahavta
Veyesh eize kaftor she'af echad af pa'am lo yisgor
 
Благодаря!
получил/а 1 благодарност
Публикувано от Thomas222Thomas222 в(ъв)/на четв., 01/10/2020 - 23:52
Добавено в отговор на заявка, направена от SaintMarkSaintMark

הילד שבך (haYeled sheBekha)

Реклама
Преводи на „הילד שבך (haYeled ...“
транслитерация Thomas222
Колекции, включващи „הילד שבך“
Коментари
SaintMarkSaintMark    пет., 02/10/2020 - 06:09

great song and awesome romanization Thomas. I'm looking forward to having pretty much all his songs in trans and in english. cause even on hebrewsongs, the only site that has romanization, only has 2 poliker songs.

Read about music throughout history