Advertisements

Текстове на песни на Hewei Yu

Текстове на песниПреводиЗаявки
青春告别诗 (Qīng chūn gào bié shī)Китайскиvideo
电视剧《下一站,别离》插曲 (21018)
Английски
Транслитерация
Коментари