Home (Транслитерация)

Advertisements
Транслитерация

Home

Версии: #1#2
Nèga mwǫl ǫĵǫgeṣǫ nanųn nǫga ǫpsųmyǫn
Nalgųn robotchǫrǫm mami mǫmchugo nųl chagawǫ
 
Urin mwǫl ǫĵǫgeṣǫ nǫnųn nèga ǫpsųmyǫn Yeh
Narang ṭokgachi himdųl tende mwǫl ǫĵǫgeṣǫ uri Yeh
 
Baby uriųi ṭaṭųthamųl gųdèro ganjikhago shipǫ
Ǫṭǫn nugurado uri sai pulji mothèsǫ
 
Tell me naųi nǫ Tell me naųi nǫ
Mal jom hèjwǫ nè anesǫ
Nan ne maųm anesǫ balbǫdung chigo iṣǫ
Dǫlkǫk gǫbi nanųn-gǫl
 
Ǫĵǫgeṣǫ nan nǫga ǫpsųmyǫn
Nè maųm pyǫnhi gidèl jibi ǫpsǫ (Oh baby)
Nè sogųn nǫrųl wihè biǫ iṣǫ
Ǫĵi bomyǫn jogųm ǫryǫpgetjiman
Ǫnjerado nan yǫgi sǫ iṣǫ
Pyǫnhage sènggakhèdo dwè
 
Cuz I'm your home home home home
Cuz I’m your home home home home
Cuz I'm your home home home home
Nega ul su innųn got, nega ol su innųn got
 
Imi nanųn nǫųi maųmųl apjirųn gǫt gata jigųmųn
Gųrǫtago ne mami jakdanųn ge anya
 
Baḳųn yǫjǫnhi chuwǫ shirin koḳųtųn dǫ
Urirųl mǫllisǫdo dagasǫge hanųn chuǫk
Ne maųme gumǫng namyǫn
Du sonųro maga jumyǫn dwè
Bin sonirado nèmirǫ jwǫ nèga chèulge
 
Tell me naųi nǫ Tell me naųi nǫ
Mal jom hèjwǫ nè anesǫ
Nan ne maųm anesǫ (maųm anesǫ)
Balbǫdung chigo iṣǫ (chigo iṣǫ)
Dǫlkǫk gǫbi nanųn-gǫl
 
Ǫĵǫgeṣǫ nan nǫga ǫpsųmyǫn
Nè maųm pyǫnhi gidèl jibi ǫpsǫ (Oh baby)
Nè sogųn nǫrųl wihè biǫ iṣǫ
Ǫĵi bomyǫn jogųm ǫryǫpgetjiman
Ǫnjerado nan yǫgi sǫ iṣǫ
Pyǫnhage sènggakhèdo dwè
 
Nanųn irǫke nǫrųl bonègo shipji ana
Mami busǫjin chèro mèil musǫpgo shipji ana
Nanųn nǫege iṣųl got
Nǫnųn naege iṣųl got
 
Cuz I'm your home home home home
Cuz I’m your home home home home
Because you're my home home home home
Nega ul su innųn got, nado ul su innųn got
 
Пуснато от amateuramateur в Пет, 25/01/2019 - 16:40
Коментари на автора:

Alternative romanization system which I hope is easier to follow.

è = [ɛ],
ǫ = [ʌ],
ų = [ɯ].

Remaining accented letters stand for the so-called 'double' / 'tense' Korean consonants.

Английски, Корейски

Home

Моля, помогнете "Home" да бъде преведена
Seventeen: Топ 3
See also
Коментари