Реклама

How Far I'll Go (Reprise) (Armenian) (превод на английски)

How Far I'll Go (Reprise) (Armenian)

Հորիզոնը ծովի ինձ անվերջ սպասում է
Կանչում է նա՛ Մոանա
Երազանքն իմ սրտի ինձ այսօր այնքան մոտ է
էլ վախ չկա պահն է հիմա
 
Ամեն քայլն առաջ, ու ամեն քայլը հետ
Որոշումն էր, որ ծովն անցնել է պետք,
Էլ չկա կասկած, չկա ոչ մի հարց
Ու չկա էլ ելք
 
Հորիզոնը ծովի ինձ էլի կանչում է
Լսում եմ պարձ`, չվախենաս
Ու աստդերը անհուն իմձ արդեն ճանաչում են
Նրանք անպայման կասեն ճամփան
 
Публикувано от RujixRujix в(ъв)/на пон., 04/01/2021 - 01:50
Последно редактирано от IceyIcey в(ъв)/на пон., 04/01/2021 - 15:54
превод на английскианглийски
Подравняване на параграфите

[English Translation]

The horizon is waiting for me endlessly
It calls for Moana
This dream is so close away to my heart today
There is no fear, The moment is now
 
Every step forward and every step back
I made a decision to cross the sea
And there is no doubt, there is no question
And there is no way out
 
The horizon call me again
I hear an adventure, don’t be afraid
And the stars already know me well
Surely they will show the way
 
Благодаря!
получил/а 1 благодарност
Публикувано от A NationA Nation в(ъв)/на четв., 24/06/2021 - 16:52
Добавено в отговор на заявка, направена от IceyIcey
Източник на превода:
https://youtu.be/BCjZ23_e_nw
Коментари
Read about music throughout history