Huset (превод на Английски)

Advertisements
Поискал/а предложения за корекция
Норвежки

Huset

Æ e et hus i et hus
Æ e et hus med døre og rom
Sånn som du
 
Først e det rommet kor æ tar i mot besøk
Her e det høyt under taket, du skal bare komme inn
Vindu med innsikt, ingen gardina
Kor æ sett over kaffen og e enig der det høve
 
For man kan være enig i nesten alt
Om man ser ting fra den samme sida
Selv om vinkeln e langt i fra rett
 
Så e det rommet inna for
Bildan på veggen du må hit for å se
Små glimta av et liv, små fjes med smil på
Bita av sannhet i ramme og glass
 
Bilda som æ har valgt ut sjøl
Fra dagan med godvær og riktig lys
Æ fremkalte aldri de grå
 
Det lille kottet til venstre i håln
Kor varmen e skrudd av, æ går alltid forbi
Ei dør som aldri sku vært åpne
Æ så for seint ka det kosta og bær skamme for det
 
Æ har ikkje vært der siden kvelden da
mørket brøyt sæ inn og ødela alt
alt det æ trudde æ va
 
Æ e et hus i et hus
Æ e et hus med døre og rom
Sånn som du
 
På det fjerde flyt det med rot
Det rommet som bare ligg å vente på tid
Her e alt som ikkje har sin egen plass
Ting æ ikkje treng, men e gla i for det
 
Her kan du få overnatte hvis du vil
Om du behøve ei seng og treng en venn
Før du reise videre igjen
 
Det siste rommet e bare mitt
Det e lenge sia æ tok nån med hit
Ingen rouge, ingen design, ingen filter
Kommer du inn hit, får du ikkje dra
 
Du ser rett inn til hjertet mitt her i fra
Og det e ikkje alt der du vil se
Vi e fortsatt for tidlig for det
 
Æ e et hus i et hus
Æ e et hus med døre og rom
Sånn som du
 
Пуснато от mckennarayemckennaraye в Пон, 08/10/2018 - 01:34
Подравни параграфите
превод на Английски

The house

I am a house in a house
I am a house with doors and rooms
Like you
 
First is the room where I greet guests
Here the ceilings are high, you can just come in
Window with insight, no curtains
Where I sit with coffee and agree when I can
 
Because you can agree with almost anything
If you see things from the same side
Even though the angle is far from right
 
Then there's the room inside
You must come here to see the pictures on the wall
Small glimpses of a life, small smiling faces
Bits of truth in frame and glass
 
Pictures I have chosen myself
From the days with good weather and the right light
I never bring back the gray ones
 
The little room to the left in the back
Where the heat is turned off, I always walk past it
A door that never should have been open
I saw too late what it cost and I'm ashamed of it
 
I haven't been there since the night
When the darkness broke in and ruined everything
Everything I thought I was
 
I am a house in a house
I am a house with doors and rooms
Like you
 
On the fourth floor it's cluttered
That room that just sits and waits
Here is everything that doesn't have its own place
Things I don't need, but I love them for that
 
You can stay the night here if you want to
If you need a bed and need a friend
Before you travel further again
 
The last room is just for me
It's been a long time since I took someone here
No rouge, no design, no filter
If you come in here, you can't leave
 
You'll see right into my heart from here
And that isn't all you will see
We're still too early for that
 
I am a house in a house
I am a house with doors and rooms
Like you
 
Пуснато от mckennarayemckennaraye в Пон, 08/10/2018 - 04:22
Авторът на този превод е поискал "Предложения за корекция".
Това означава, че той/тя ще се радва да получи корекции, предложения и т.н. относно превода.
Ако владееш и двата езика от езиковата двойка, моля, остави своите коментари.
Sigrun Loe Sparboe: Топ 3
See also
Коментари