I Believe I Can Fly (превод на Персийски)

Advertisements
превод на Персийски
A A

باور دارم که می توانم پرواز کنم

فکر می کردم که نمی توانم ادامه دهم
 
و زندگی چیزی به جز ترانه ای بدگمان نبود
 
ولی حالا معنای عشق حقیقی را می دانم
 
بر بازوانی جاودانه و ابدی تکیه زده ام
 
اگر می توانم آن را ببینم، پس می توانم انجامش دهم
 
اگر تنها باورش کنم، به آن رسیده ام
 
باور دارم که می توانم پرواز کنم
 
باور دارم که می توانم آسمان را لمس کنم
 
هر شب و هر روز به آن فکر می کنم
 
بال هایم را می گشایم و پرواز می کنم
 
باور دارم که می توانم اوج بگیرم
 
خودم را می بینم که از دری باز، عبور می کنم
 
باور دارم که می توانم پرواز کنم
 
باور دارم که می توانم پرواز کنم
 
باور دارم که می توانم پرواز کنم
 
چیزی به شکستنم نمانده بود
 
گاهی سکوت، بسیار بلند به نظر می رسد
 
فرشتگانی در زندگی ام وجود دارند که باید به دست بیارمشان
 
ولی می دانم که در آغاز از خودم باید شروع کنم
 
اگر می توانم آن را ببینم، پس می توانم انجامش دهم
 
اگر تنها باورش کنم، به آن رسیده ام
 
باور دارم که می توانم پرواز کنم
 
باور دارم که می توانم آسمان را لمس کنم
 
هر شب و هر روز به آن فکر می کنم
 
بال هایم را می گشایم و پرواز می کنم
 
باور دارم که می توانم اوج بگیرم
 
خودم را می بینم که از دری باز، عبور می کنم
 
باور دارم که می توانم پرواز کنم
 
باور دارم که می توانم پرواز کنم
 
باور دارم که می توانم پرواز کنم
 
هی! برای این که به تو ایمان دارم
 
اگر می توانم آن را ببینم، پس می توانم انجامش دهم
 
اگر تنها باورش کنم، به آن رسیده ام
 
Пуснато от edris1000edris1000 в Съб, 26/05/2012 - 12:57
Коментари на автора:
Източник на превод:
АнглийскиАнглийски

I Believe I Can Fly

Коментари