I don’t like your girlfriend (Транслитерация)

Advertisements
Транслитерация

I don’t like your girlfriend

Let’s get crazy
 
Дэче ончже батаго нонэ
Тури кыроке чинэ
Чжаль морычжана
Халь мальдо мо ттаки
Опсыль гот гатындэ
 
Усо мога кыроке чжоа
Хэпо поё гы пёчжон
Чжом пабо гата
Ан оуллё ичжен
Кырочжи ма чжольтэ
 
Щингён ссыё кырэ
Но ёчжимэ ханын ге
Мамэ чжом ан дыро
Анадон чинчжоран
Чогыль хани вэ
Овэачжана эдыри
 
Чжильту мусын
Укё нэга тэче
Кырон голь вэ хэ
Ханадо чжеми опсо
Нига мандын situation
Cause baby
I don’t like your girlfriend
 
Oh oh oh ah ah ah ah
Oh oh oh наппо но
Oh oh oh сольчжики нан
I don’t like your girlfriend
I don’t like your girl what
Oh oh oh ah ah ah ah
Oh oh oh наппо но
Oh oh oh сольчжики нан
Амман бадо гындэ
Ан оуллё нонэ
 
Чжо эпода нига то миво
Like ноль ппэкин кибун
Наман альго
Нэ мальман дыко
I don’t пимирын опсо
(Baby I don’t like your girlfriend)
 
Нодо нэга маняге маря
Нободадо до чинхан
А танёни boy
Кыром ама нодо
Гатын ныккимиль голь
 
Мё мадие тыльттосо
Очжоль чжуль морычжи
Осо down to earth
Чжигым нон
Хёнщиль камкаги пирёхэ
Пинмариль мудо иссо чжен
 
Чжильту мусын
Укё нэга тэче
Кырон голь вэ хэ
Ханадо чжеми опсо
Нига мандын situation
 
Oh oh oh ah ah ah ah
Oh oh oh ан аннён
Oh oh oh сольчжики нан
I don’t like your girlfriend
I don’t like your girl what
Oh oh oh ah ah ah ah
Oh oh oh мот аннён
Oh oh oh сольчжики нан
Ончжэна кы ёпэн
Нэга иссонындэ
 
Надо ирон нэга
Чжом исане
Нэ мами тто
Мак ттвинын голь
Амурочи анын
Чокея хэ
Мальдо андвэ
 
Cause baby
I don’t like your girlfriend
Cause baby
I don’t like your girlfriend
I don’t like your girlfriend
I don’t like your girl what
(Oh oh oh)
Cause baby
I don’t like your girlfriend
(Oh oh oh)
I don’t
(Oh oh oh oh oh oh)
I don’t like your girlfriend
Like your girlfriend
(Yeah)
 
Oh oh oh ah ah ah ah
Oh oh oh наппо но
Oh oh oh сольчжики нан
I don’t like your girlfriend
I don’t like your girl what
Oh oh oh ah ah ah ah
Oh oh oh наппо но
Oh oh oh сольчжики нан
Амман бадо гындэ
Ан оуллё нонэ
 
Пуснато от UkwonUkwon в Пон, 18/02/2019 - 17:30
Корейски

I don’t like your girlfriend

Още преводи на "I don’t like your ..."
Транслитерация Ukwon
Weki Meki: Топ 3
See also
Коментари