I Will Survive (превод на Персийски)

Advertisements
превод на Персийски
A A

زنده خواهم ماند

Версии: #1#2#3
آن اوایل، می ترسیدم
مثل سنگ شده بودم
 
فکر می کردم وقتی کنارم نباشی،
نمی توانم رنده بمانم
 
اما شب های زیادی را پشت سر گذاشتم
و درباره ی این که چگونه مرا به اشتباه انداختی، فکر کردم
 
پس از آن، قوی شدم
و یاد گرفتم چگونه تنها بمانم
 
و وقتی از دوردست ها برگشتی
 
آمدم تا تو را ببینم
ولی با نگاه غمگینت مواجه شدم
 
آن قفل های لعنتی را باید عوض می کردم!
باید کلید هایت را می گرفتم!
 
برای یک بار هم که شده، باید می دانستم که
برگشته ای تا آزارم بدهی
 
همین حالا برو بیرون
همین حالا برگرد
چون این جا دیگر کسی به تو خوش آمد نمی گوید
 
تو همان کسی هستی که می خواست با خداحافظی، به من صدمه بزند؟
فکر می کنی فرو ریخته ام؟
یا که فکر می کنی ( بدون تو ) مرده ام؟
 
نه! زنده می مانم
از زمانی که یاد گرفته ام چگونه عشق بورزم،
می دانم که زنده خواهم ماند
 
تمام هستی ام را وقف زندگی کرده ام
با تمام وجود عشق ورزیده ام
و زنده خواهم ماند
 
برای این که از هم گسسته نشوم،
تمام زورم را زدم
 
سخت تلاش کردم
تا قلب شکسته ام را مداوا کنم
 
و شب های زیادی را سپری کردم
در حالی که برای خودم تاسف می خوردم
 
عادت داشتم گریه کنم
اما حالا سرم را بالا می گیرم
 
و تو مرا می بینی
که تغییر کرده ام
 
من آن فرد مقید و محقر نیستم
که همچنان به تو عشق می ورزد
 
و حالا احساس می کنی که رها شده ای
و از من انتظار داری که با کس دیگری نباشم
 
ولی من تمام عشقم را برای کسی نگه داشته ام،
که عاشقم باشد
 
همین حالا برو بیرون
همین حالا برگرد
چون این جا دیگر کسی به تو خوش آمد نمی گوید
 
تو همان کسی هستی که می خواست با خداحافظی، به من صدمه بزند؟
فکر می کنی فرو ریخته ام؟
یا که فکر می کنی ( بدون تو ) مرده ام؟
 
نه! زنده می مانم
از زمانی که یاد گرفته ام چگونه عشق بورزم،
می دانم که زنده خواهم ماند
 
تمام هستی ام را وقف زندگی کرده ام
با تمام وجود عشق ورزیده ام
و زنده خواهم ماند
 
Пуснато от edris1000edris1000 в Четв, 05/01/2012 - 19:04
Източник на превод:
АнглийскиАнглийски

I Will Survive

Коментари