Cây nhà lá vườn

Публикувано от For Debut в(ъв)/на пон., 19/07/2021 - 04:15

Meanings of "Cây nhà lá vườn"

английски

It means fruit, which means ready-to-eat garden foods that don't cost money to buy.
(Ý nói về trái cây, nghĩa là vật ăn sẳn chẳng tốn tiền mua)

обяснено от For DebutFor Debut на пон., 19/07/2021 - 04:15
Explained by For DebutFor Debut