Đói cho sạch, rách cho thơm

Публикувано от For Debut в(ъв)/на нед., 25/07/2021 - 03:02

Meanings of "Đói cho sạch, rách cho ..."

английски

That is, even if we must live in poverty, we must keep our good virtues
(Nghĩa là phải an phận nghèo, cùng phải giữ danh giữ tiếng)

обяснено от For DebutFor Debut на нед., 25/07/2021 - 03:02
Explained by For DebutFor Debut