در/تو بحرِ چیزی رفتن

Публикувано от ahmad aziz в(ъв)/на пет., 26/02/2021 - 06:16

Идиоматични преводи на „در/تو بحرِ چیزی رفتن“

английски
Make (too) much of someone or something
Обяснения:

Meanings of "در/تو بحرِ چیزی رفتن"

английски

To pay too much attention to someone or something

обяснено от ahmad azizahmad aziz на пет., 26/02/2021 - 06:17
Explained by ahmad azizahmad aziz
персийски

در چیزی دقیق شدن، به چیزی خیلی توجه کردن

обяснено от ahmad azizahmad aziz на пет., 26/02/2021 - 06:16
Explained by ahmad azizahmad aziz