توزرد از آب درآمدن

Публикувано от ahmad aziz в(ъв)/на пет., 26/02/2021 - 06:25

Meanings of "توزرد از آب درآمدن"

английски

The worthlessness and corruption of someone / something being revealed

обяснено от ahmad azizahmad aziz на пет., 26/02/2021 - 06:30
Explained by ahmad azizahmad aziz
персийски

بی‌ارزشی و فاسد بودنِ کسی/چیزی آشکار شدن
استعاره از هندوانه‌ای که ظاهراً آبدار و رسیده است، ولی در واقع کال و نارسیده است

обяснено от ahmad azizahmad aziz на пет., 26/02/2021 - 06:25
Explained by ahmad azizahmad aziz