Imaginary (превод на Български)

Английски

Imaginary

I linger in the doorway
Of alarm clock screaming
Monsters calling my name
Let me stay
Where the wind will whisper to me
Where the raindrops, as they’re falling, tell a story
 
In my field of paper flowers
And candy clouds of lullaby
I lie inside myself for hours
And watch my purple sky fly over me
 
Don’t say I’m out of touch
With this rampant chaos - your reality
I know well what lies beyond my sleeping refuge
The nightmare I built my own world to escape
 
In my field of paper flowers
And candy clouds of lullaby
I lie inside myself for hours
And watch my purple sky fly over me
 
Swallowed up in the sound of my screaming
Cannot cease for the fear of silent nights
Oh, how I long for the deep sleep dreaming
The goddess of imaginary light
 
In my field of paper flowers
And candy clouds of lullaby
I lie inside myself for hours
And watch my purple sky fly over me
 
Пуснато от DeBaires в Пон, 01/12/2008 - 20:50
Последно редактирано от CherryCrush на Втр, 25/04/2017 - 19:22
Подравни параграфите
превод на Български

Въображаем

Аз се мотая на вратата
На будилник който крещи
Чудовщиа викат името ми
Нека остана
Където вятърът ще ми шепне
Където дъждовните капки, разказват истории, докато падат
 
В моето поле с хартиени цветя
И бонбонени облаци от приспивна песен
Аз лежа в себе си с часове
И гледам как лилавото ми небе лети над мен
 
Не казвай че съм без връзка
С този ширещ се хаос - твоята реалност
Аз знам добре какво се крие зад моето убежище за сън
Кошмарът, аз построих мой собствен свят за да избягам
 
В моето поле с хартиени цветя
И бонбонени облаци от приспивна песен
Аз лежа в себе си с часове
И гледам как лилавото ми небе лети над мен
 
Погълната в звука на писъка ми
Не мога да спра заради страха от тихите нощи
Ох, как копнея да сънувам дълбок сън
Богинята на въображаемите светлини
 
В моето поле с хартиени цветя
И бонбонени облаци от приспиван песен
Аз лежа в себе си с часове
И гледам как лилавото ми небе лети над мен
 
Пуснато от nesi0356 в Срд, 25/11/2015 - 18:04
Добавен превод, изпълнявайки заявка, направена от LanguageLove
Коментари на автора:

Regular smile

Коментари