Imaginary (превод на Виетнамски)

Английски

Imaginary

I linger in the doorway
Of alarm clock screaming
Monsters calling my name
Let me stay
Where the wind will whisper to me
Where the raindrops, as they’re falling, tell a story
 
In my field of paper flowers
And candy clouds of lullaby
I lie inside myself for hours
And watch my purple sky fly over me
 
Don’t say I’m out of touch
With this rampant chaos - your reality
I know well what lies beyond my sleeping refuge
The nightmare I built my own world to escape
 
In my field of paper flowers
And candy clouds of lullaby
I lie inside myself for hours
And watch my purple sky fly over me
 
Swallowed up in the sound of my screaming
Cannot cease for the fear of silent nights
Oh, how I long for the deep sleep dreaming
The goddess of imaginary light
 
In my field of paper flowers
And candy clouds of lullaby
I lie inside myself for hours
And watch my purple sky fly over me
 
Пуснато от DeBaires в Пон, 01/12/2008 - 20:50
Последно редактирано от CherryCrush на Втр, 25/04/2017 - 19:22
Подравни параграфите
превод на Виетнамски

Hư Huyền

Tôi bám víu nơi ô cửa
Của chiếc đồng hồ báo thức đang thét gào
Bầy quỷ đang rú gọi tên tôi
 
Hãy cho tôi ở lại
Nơi ngọn gió sẽ thì thầm với tôi
Nơi từng hạt mưa
Kể chuyện khi đang rơi
 
Ở cõi của tôi, nơi có cánh đồng hoa giấy
Và những áng mây kẹo bông kết tủa bằng lời ru
Tôi nằm hàng giờ trong tiềm thức của mình
Ngắm nhìn nền trời tím lững lờ trôi qua
 
Đừng nói rằng tôi không có liên quan
Tới đống hỗn loạn cuồng dại này, thực tại của các người đấy
Tôi thừa biết cái gì nằm ở phía bên kia nơi tôi nương náu ngủ
Là cơn ác mộng mà tôi đã tự dựng lên thế giới riêng để thoát thân
 
Ở cõi của tôi, nơi có cánh đồng hoa giấy
Và những áng mây kẹo bông kết tủa bằng lời ru
Tôi nằm hàng giờ trong tiềm thức của mình
Ngắm nhìn nền trời tím lững lờ trôi qua
 
Bị nuốt chửng trong tràng tiếng thét của chính mình
Không thể thôi gào khóc vì nỗi sợ những đêm đen lặng câm
Ôi tôi thèm khát được mộng mơ được ngủ say xiết bao
Hỡi huyễn quang nữ thần
 
Ở cõi của tôi, nơi có cánh đồng hoa giấy
Và những áng mây kẹo bông kết tủa bằng lời ru
Tôi nằm hàng giờ trong tiềm thức của mình
Ngắm nhìn nền trời tím lững lờ trôi qua
 
Пуснато от Pham Hoang в Срд, 01/10/2014 - 13:54
Последно редактирано от Pham Hoang на Четв, 13/11/2014 - 14:21
Коментари