Реклама

จากเพื่อนคนหนึ่ง (Jàak pêuuan kon nèung) (транслитерация)

จากเพื่อนคนหนึ่ง

เพราะว่าฉันบังเอิญได้รู้ว่าเธอผิดหวัง
และฉันก็รู้มันเป็นอย่างไร
เธอมองเขาเพียงคนเดียว
แต่ว่าเขาไม่เคยมีใจ
ฉันเข้าใจ และรู้ดี
 
ในวันที่เธอกังวลเป็นทุกข์เพราะใครคนนั้น
รู้ไหมว่าฉันก็แทบขาดใจ
แววตาที่เธอแสดงทำให้ฉันต้องพลอยร้องไห้
เห็นทีไรปวดร้าวเหลือเกิน
 
อยากเป็นคนเช็ดน้ำตา
ทุกครั้งที่เธอเดียวดาย
อยากมีคำพูดบางคำ
ถึงแม้แค่เพียงปลอบใจ
อยากให้เธอรู้จริงจริง ให้รู้ว่ามีใคร
เมื่อเธอเจ็บ เธอปวดร้าว
อยากบอกให้เธอรู้
เหลือฉันคนหนึ่งที่ยังรักเธอ
 
เพราะว่าฉันบังเอิญเป็นเพื่อนคนหนึ่งเท่านั้น
และฉันก็คิดจะเป็นต่อไป
ความจริงรักเธอมานาน
เก็บรักไว้ภายในใจ
ขอแค่เพียงอยู่ใกล้เธอ
 
อยากเป็นคนเช็ดน้ำตา
ทุกครั้งที่เธอเดียวดาย
อยากมีคำพูดบางคำ
ถึงแม้แค่เพียงปลอบใจ
อยากให้เธอรู้จริงจริง ให้รู้ว่ามีใคร
เมื่อเธอเจ็บ เธอปวดร้าว
อยากบอกให้เธอรู้
เหลือฉันคนหนึ่งที่ยังรักเธอ
 
อยากบอกให้เธอรู้
เหลือฉันคนหนึ่งที่ยังรักเธอ
 
Публикувано от RujixRujix в(ъв)/на четв., 29/07/2021 - 02:04
транслитерация
Подравняване на параграфите

Jàak pêuuan kon nèung

Prór wâa chăn bang-ern dâai róo wâa ter pìt wăng
Láe chăn gôr róo man bpen yàang rai
Ter mong kăo piiang kon diieow
Dtàe wâa kăo mâi koiie mee jai
Chăn kâo jai láe róo dee
 
Nai wan têe ter gang-won bpen túk prór krai kon nán
Róo măi wâa chăn gôr tâep kàat jai
Waew dtaa têe ter sà-daeng tam hâi chăn dtông ploi róng hâi
Hĕn tee rai bpùuat ráao lĕuua gern
 
Yàak bpen kon chét náam dtaa
Túk kráng têe ter diieow daai
Yàak mee kam pôot baang kam
Tĕung máe kâe piiang bplòp jai
Yàak hâi ter róo jing jing hâi róo wâa mee krai
Mêuua ter jèp ter bpùuat ráao
Yàak bòk hâi ter róo
Lĕuua chăn kon nèung têe yang rák ter
 
Prór wâa chăn bang-ern bpen pêuuan kon nèung tâo nán
Láe chăn gôr kít jà bpen dtòr bpai
Kwaam jing rák ter maa naan
Gèp rák wái paai nai jai
Kŏr kâe piiang yòo glâi ter
 
Yàak bpen kon chét náam dtaa
Túk kráng têe ter diieow daai
Yàak mee kam pôot baang kam
Tĕung máe kâe piiang bplòp jai
Yàak hâi ter róo jing jing hâi róo wâa mee krai
Mêuua ter jèp ter bpùuat ráao
Yàak bòk hâi ter róo
Lĕuua chăn kon nèung têe yang rák ter
 
Yàak bòk hâi ter róo
Lĕuua chăn kon nèung têe yang rák ter
 
Благодаря!

©Rujix

Публикувано от RujixRujix в(ъв)/на четв., 29/07/2021 - 02:35
Коментари
Read about music throughout history