Advertisements

Текстове на песни на Jason Zhang

Текстове на песниПреводиЗаявки
JumpАнглийскиvideoРуски
PerfumeАнглийскиvideoРуски
Pretty white liesАнглийскиvideoРуски
Ru Ge 如歌 (Rú gē)Китайскиvideo
一路之下 (Yī lù zhī xià)КитайскиvideoАнглийски
今生今世 (Jīn shēng jīn shì)Китайскиvideo
It's love (这,就是爱)
Английски
Гръцки
Транслитерация
北斗星的爱 (Běi dǒuxīng de ài)КитайскиvideoАнглийски
Транслитерация
哥哥 (Gē gē)КитайскиvideoРуски
很奇怪我爱你 (Hěn qí guài wǒ ài nǐ)КитайскиАнглийски
Руски
Транслитерация
我想 (Wǒ xiǎng)КитайскиvideoАнглийски
Транслитерация
无药可救 (Wú yào kě jiù)Китайскиvideo
明天过后 (Míng tiān guò hòu)КитайскиvideoАнглийски
Руски
Транслитерация
最接近天堂的地方 (Zuì jiē jìn tiān táng de dì fāng )КитайскиvideoАнглийски
Транслитерация
最美的太阳 (Zuì měi de tài yáng)КитайскиvideoАнглийски
Транслитерация
燕歸巢 (Yàn guī cháo)КитайскиvideoАнглийски
Транслитерация
爱,不解释 (Ài, bù jiě shì)КитайскиvideoАнглийски
Транслитерация
看月亮爬上来 (Kàn yuè liàng pá shàng lái)КитайскиvideoАнглийски
Транслитерация
越愛越強 (Yuè ài yuè qiáng)КитайскиvideoАнглийски
Транслитерация
这就是爱 (Zhè jiù shì ài)КитайскиvideoАнглийски
Транслитерация
Jason Zhang е изпълнил/а иПреводи
Leehom Wang - 哥哥 (Gē gē)КитайскиvideoАнглийски
Коментари