Je t'aime (превод на персийски)

Реклама
превод на персийскиперсийски
A A

دوستت دارم

Версии: #1#2#3#4#5#6#7
بپذیر که می دانیم
راههای دیگری هم برای جدایی هست
اگر نگاهمان روشن بود
عشق به یاری مان می آمد
در این سکوت تلخ
به خود قبولاندم که تو را ببخشم
خطاهایی هست که از کسی سر می زند
که بسیار عاشق است
 
بپذیر این را که کودک درون من
پیوسته خواهان تو بوده است
تو را که همچون یک مادر
همیشه یار و یاورم بودی
می خواهم از درون وجودت این قدرت را بگیرم و فریاد بزنم
که هرگز یکدیگر را ترک نخواهیم کرد
از خلال واژه ها و رویاهایی
که فریادشان میزنم
 
دوستت دارم، دوستت دارم
همچون یک دیوانه، همچون یک سرباز
همچون یک ستاره سینما
دوستت دارم، دوستت دارم
همچون یک گرگ، همچون یک پادشاه
همچون که انسانی که دیگر جز تو نیست (در تو یکی شده)
می بینی؟ اینگونه دوستت دارم
 
بپذیر ... اعتماد به تو بود
در تمامی لبخندها و رازهایم
حتی آن لبخندها و رازها
که فقط یک برادر می تواند رازدارشان باشد
رقص ما را در این خانه سنگی
شیطان به تماشا نشست
این نبرد را آنگونه می خواستم
که در میان ما صلح بیافریند
 
دوستت دارم، دوستت دارم
همچون یک دیوانه، همچون یک سرباز
همچون یک ستاره سینما
دوستت دارم، دوستت دارم
همچون یک گرگ، همچون یک پادشاه
همچون که انسانی که دیگر جز تو نیست (در تو یکی شده)
می بینی؟ اینگونه دوستت دارم
 
می بینی؟ اینگونه دوستت دارم
 
Публикувано от m.r.sametim.r.sameti в втор., 07/03/2017 - 21:22
Източник на превод:
френскифренски

Je t'aime

Още преводи на „Je t'aime“
английски Guest
3.333335
персийски m.r.sameti
Колекции, включващи „Je t'aime“
Коментари