Jody Chiang - 夢中央 (Bang tiong ng)

  • Изпълнител/група: Jody Chiang ( 江蕙(Jiang Hui); 江淑惠(Jiang Shuhui))
  • Албум: 當時欲嫁
Реклама
Taiwanese Hokkien
A A

夢中央 (Bang tiong ng)

每一個人的夢中攏有一扇門
有的人開門是欲飛向遙遠的未來
有的人開門是為著懷念囝仔時代
阮的夢中嘛有一扇門 
每一次打開
就會帶我返去上思念的所在
 
上愛看到月光偷偷照入門
陪阮想啊 陪阮夢啊 
陪阮倒踮眠床
思思念念的人想著心就軟
置海角啊 置天邊啊 
置阮夢中央
 
一慕離情 擦溼雙邊的手袖
兩掛珍珠 點點滴滴攏打斷
三更露深 夜夜思念到天光
唉呦喂 你離我彼呢遠
 
上驚看無月光
開窗一直問
問過去啊 問以後啊 
問阮怎樣按算
思思念念的人
催阮緊來返
不管風啊 不管雨啊 
不管路外長
 
上愛看到月光
偷偷照入門
陪阮想啊 陪阮夢啊 
陪阮倒踮眠床
思思念念的人
想著心就軟
置海角啊 置天邊啊 
置阮夢中央
置海角啊 置天邊啊 
置阮夢中央
 
Публикувано от Joyce SuJoyce Su в четв., 05/07/2018 - 12:49
Последно редактирано от Joyce SuJoyce Su в четв., 03/01/2019 - 01:33
Благодаря!

 

Реклама
Видео
Коментари