Joey Chiang - 不得已 (But tik yi)

  • Изпълнител/група: Joey Chiang ( 江惠儀 (Jiang Hui-Yi))
  • Албум: 《露螺 Snails》(2018)
Реклама
Taiwanese Hokkien
A A

不得已 (But tik yi)

我 為生活浮沉佇這命運的海
怹 講若欲出頭著愛聽怹安排
你愛體諒我的無奈
我的感慨你著了解
若是你真正有替我想看覓
 
我無像恁 有好的出身
前途一片光明
好運參我攏徛無仝爿
 
無情的時代予我教示
是非佮道理攏無要緊
人生總是身不由己
我是 不得已
 
代先想好處是不得已
心機佮虛偽嘛不得已
攏毋是為著我家己
我是 不得已
欲怪著怪你家己
無才調阻止
 
我 為生活每日攏咧委屈求全
恁 真鬆勢毋免體會我的悲哀
你愛體諒我的無奈
我的感慨你著了解
若是你真正有替我想看覓
 
我無像恁 有本錢堅持
恁過了真順序
我辛苦賺食想欲徛起
 
無情的時代予我教示
是非佮道理攏無要緊
人生總是身不由己
我是 不得已
 
代先想好處是不得已
心機佮虛偽嘛不得已
攏毋是為著我家己
我是 不得已
 
無情的時代予我教示
(時代予我教示)
(是非佮道理攏無要緊)
莫管是非參道理
(人生總是身不由己)
恁愛體諒我的不得已
 
(代先想好處是不得已)
我攏毋是毋是為著我家己
(心機佮虛偽嘛不得已)
(攏毋是為著我家己)
一切攏是不得已
欲怪著怪你家己
無才調阻止
 
Публикувано от Joyce SuJoyce Su в пет., 21/06/2019 - 14:15
Благодаря!

 

Реклама
Видео
Joey Chiang: Топ 3
Коментари