Русия води позорна война срещу Украйна.     Бъдете с Украйна!
Kofia
Kofia
Kofia заявки за транскрипция
Palestinas Dotter арабски, шведски 
Palestina Mitt Land
Nazareth (الناصرة) арабски, шведски 
Mitt Hemlands Jord
Baladi арабски 
Palestina Mitt Land
Коментари