Китайски

Translations to and from
ИзпълнителПесенЕзици
Xiao Pan PanXue Mao Jiao (學貓叫)Китайски → Английски
Kris WuTian Di ( 天地 )Китайски → Английски
VAVA我的新衣Китайски → Английски
Jackson WangOKAYКитайски, Английски → Английски
Eric ChouWhat’s Wrong? (怎么了 (Zen Me Le)Китайски → Транслитерация
Chopsticks BrothersLittle Apple (小苹果)Китайски → Английски
Sweet Combat (OST)Star Moon (星月)Китайски → Транслитерация
Teresa Teng甜蜜蜜 (Tián mì mì)Китайски → Английски
G.E.M.光年之外 (Guāng nián zhī wài) [Light Years Away]Китайски → Английски
Lil DickyEarthАнглийски, Испански, Китайски, Корейски → Руски
NCT 127Interlude: Regular to IrregularАнглийски, Китайски, Японски, Корейски → Английски
Sa Ding Ding左手指月 (Zuǒshǒu zhǐ yuè)Китайски → Английски
Wakin Chau朋友 (Péng yǒu)Китайски → Английски
Jay Chou晴天 (Qing Tian) Китайски → Английски
Lil DickyEarthАнглийски, Испански, Китайски, Корейски → Немски
Michael Wong童话 (Tonghua)Китайски → Английски
EXOHeavenКитайски → Английски
Namewee漂向北方 (Piào xiàng běi fāng)Китайски → Английски
Katherine HoYellowКитайски → Английски
Anson HuXiao Ban 小半Китайски → Транслитерация
Kimberley Chen愛你 (ài nǐ)Китайски → Английски
Escape Plan (Band)夜空中最亮的星Китайски → Английски
Chen Fen-Lan月亮代表我的心 (Yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn)Китайски → Английски
SeventeenOh My! (怎么办) (Chinese ver.)Китайски, Английски → Транслитерация
Jay Chou七里香 (Qi Li Xiang)Китайски → Английски
Meteor Garden (OST) [2018]想都不用想 (Don't Even Have To Think About It)Китайски → Руски
Rene Liu后来Китайски → Английски
Xiao Pan PanXue Mao Jiao (學貓叫)Китайски → Транслитерация
Lay (EXO)Sheep (羊)Китайски, Английски → Руски
Jacky Cheung秋意浓 (qiū yì nóng)Китайски → Английски
Na YingMo (默)Китайски → Английски
Eric Chou你,好不好?Китайски → Английски
Mulan (OST)真情的自我 | Zhēnqíng de zìwǒ [Reflection] (Taiwanese)Китайски → Транслитерация
Charlie Zhou大魚 (Dà yú)Китайски → Транслитерация
JJ Lin输了你赢了世界又如何 (梦想的声音2) (Shu Le Ni Ying Le Shi Jie You Ru He)Китайски → Транслитерация
Meteor Garden (OST) [2018]For YouКитайски → Английски
Chopsticks BrothersLittle Apple (小苹果)Китайски → Руски
National Anthems & Patriotic SongsChinese National Anthem - 国歌 (Guo Ge)Китайски → Английски
Lay (EXO)Sheep (Alan Walker Relift)Английски, Китайски → Английски
Meteor Garden (OST) [2018]想都不用想 (Don't Even Have To Think About It)Китайски → Транслитерация
Da Zhuang我們不一樣Китайски → Английски
Aska Yang涼涼Китайски → Английски
Han Hong天亮了 (Tiān liàng le)Китайски → Руски
Wakin Chau朋友 (Péng yǒu)Китайски → Транслитерация
Eric Chou愛情教會我們的事Китайски → Английски
Higher BrothersMade in ChinaКитайски, Английски → Английски
EXOArtificial LoveКитайски, Английски → Английски
Chinese Folk茉莉花 (Molihua)Китайски → Английски
Christmas CarolsJoy to the WorldАнглийски → Китайски
Han Hong天亮了 (Tiān liàng le)Китайски → Английски
Eternal Love (OST)San Sheng San Shi (三生三世)Китайски → Английски
Crowd Lu幾分之幾 (Jǐ fēn zhī jǐ)Китайски → Английски
Andy Lau恭喜發財 (Gōng xǐ fā cái)Китайски → Английски
Lay (EXO)Sheep (Alan Walker Relift)Английски, Китайски → Транслитерация
Xiao Quan海草舞Китайски → Английски
Kris WuTian Di ( 天地 )Китайски → Руски
The Myth (OST)無盡的愛 (Wujin De Ai) (Endless Love)Китайски, Корейски → Английски
Transition 對不起我的中文不好 (Duìbùqǐ wǒ de zhōngwén bù hǎo)Китайски → Английски
Hua ChenyuOrdinary Path 平凡之路 (cover)Китайски → Английски
Wang rongChick chick 小鸡小鸡Китайски → Английски
Charlie Zhou大魚 (Dà yú)Китайски → Английски
Wanting Qu我的歌声里Китайски → Английски
Kiki Wei爱,存在 (Ai Cun Zai)Китайски → Английски
Li Yu GangGang Hao Yu Jian Ni (剛好遇見你) Китайски → Английски
Jay Chou千里之外 (Far Away)Китайски → Английски
Tom Chang 我期待 (Wǒ qí dài)Китайски → Английски
Sagwa The Chinese Siamese Cat (OST)Sagwa Opening ThemeКитайски → Английски
Zhang Bei Bei拥抱你离去Китайски → Английски
Jay Chou蒲公英的約定 (Pú gōng yīng de yuē dìng)Китайски → Английски
World of Warcraft (OST)大海的女儿 [Daughter of the Sea]Китайски → Английски
Jay Chou安静 (Anjing)Китайски → Английски
Meteor Garden (OST) [2018]For YouКитайски → Руски
JJ Lin可惜沒如果 (Kě xí méi rú guǒ)Китайски → Английски
Stefanie Sun遇见 (Yù jiàn)Китайски → Английски
Hua Chenyu烟火里的尘埃Китайски → Английски
Sweet Combat (OST)A Fearless Tomorrow (无畏的明天)Китайски → Транслитерация
Harlem Yu情非得已Китайски → Английски
Silence WangA Smile is Beautiful (一笑倾城)Китайски → Английски
Jacky XueChǒubāguài (丑八怪)Китайски → Английски
Jay Chou我不配 (Wo Bu Pei)Китайски → Английски
JJ Lin醉赤壁 (Zùi Chí Bì)Китайски → Английски
Ma Liang往后余生Китайски → Английски
Jay Chou不能说的秘密 (Secret)Китайски → Английски
Xiao Shen Yang我的好兄弟Китайски → Английски
Karen Mok当你老了 (Dāng nǐ lǎo le)Китайски → Английски
Jay Chou最长的电影 (Zui Chang De Dianying)Китайски → Английски
EXOArtificial LoveКитайски, Английски → Руски
SeventeenMY I (Chinese Ver.)Китайски → Транслитерация
Lil DickyEarthАнглийски, Испански, Китайски, Корейски → Испански
Jay Chou告白氣球 (Love Confession)Китайски → Английски
Eason Chan我們 (Wǒ men)Китайски → Английски
Joey Yung挥着翅膀的女孩 (Huī zhe chìbǎng de nǚ hái)Китайски → Транслитерация
Teresa Teng我只在乎你 (Wǒ zhǐ zài hū nǐ)Китайски → Английски
Jay Chou珊瑚海 (Shānhú Hǎi)Китайски → Английски
Jay Chou告白氣球 (Love Confession)Китайски → Английски
Z.TAOBlack White (AB)Китайски, Английски → Руски
Jay Chou夜曲 (Ye Qu)Китайски → Английски
G.E.M.泡沬 (Pào mò) [Bubble]Китайски → Английски
Jay Chou菊花台 (Chrysanthemum Terrace)Китайски → Английски
Liu Zhe毕竟深爱过 (Bì jìng shēn ài guò)Китайски → Английски

Pages