Manchu

Преводи от и на
Изпълнител/групаПесенЕзици
Saisaᡤᠠᠪᡨᠠᡵᠠ ᡠᠴᡠᠨ (gabtara ucun) [Archery Song]Manchu → транслитерация
Akšanᡧᠣᠩᡴᠣᡵᠣ (šongkoro) [Gyrfalcon] Manchu → транслитерация
Akšanᠪᡝᠪᡠ ᠮᡠᡩᠠᠨ (bebu mudan) [Lullaby] Manchu → транслитерация
Akšanᠠᡵᡴᡳ ᡠᠴᡠᠨ (arki ucun) [Drinking Song] Manchu → транслитерация
Akxan(阿克善)ᡧᡳᠣᠨᡤᡴᠣᡵᠣ (Xongkoro)Manchu → транслитерация
Akšanᠰᡠᠩᡤᠠᡵᡳ ᡠᠯᠠ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳ (sunggari ula enduri) [Sunggari River God] китайски, Manchu → транслитерация
Akšanᡝᡵᡝᠴᡠᠨ (erecun) [Hope]китайски, Manchu → транслитерация
Akšanᠰᠠᡵᠯᠠ (sarla) [Grey Horse] Manchu → транслитерация
Akšanᠮᠠᡶᠠᡵᡳ ᡤᡠᡵᡠᠨ ᠪᡝ ᠮᠠᡴᡨᠠᡵᠠ (mafari gurun be maktara) [Ode to the Motherland] китайски, Manchu → транслитерация