Frank Sinatra - Last Night When We Were Young (превод на Персийски)

превод на Персийски

شب پیش که جوان بودیم

شب پیش که جوان بودیم
عشق یک ستاره بود
ترانه ای سروده نشده
 
زندگی بسیار تازه بود
بسیار واقعی، بسیار راستین
زمانهای قدیم، شب پیش
 
امروز دنیا پیر است
امروز پرواز کننان می روی و زمانه سرد خواهد شد
کجاست آن ستاره
آن سنگ درخشان
زمانهای قدیم، شب پیش
 
فکر کنم بهار تنها
به این یک نگاه، یک بوسه بستگی داشت
 
فکر کنم که چیزی درخشان
می توانست در سپیده دم بخزد
 
پس بیا آه ها و بوسه ها را به یاد آوریم و در آنها غرق شویم
و دستانی را که بهم چسبیده بودند
شب پیش که جوان بودیم
 
Пуснато от Hafez в Нед, 06/01/2013 - 21:42
Английски

Last Night When We Were Young

Още преводи на "Last Night When We ..."
ПерсийскиHafez
Frank Sinatra: Топ 3
See also
Коментари