Текстове на песни на Laura Pausini

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
16/05/74испански
Las cosas que vives (1996)
английски #1 #2
италиански
португалски
руски
16/05/74италиански
Le cose che vivi (1996)
английски
иврит
испански
немски #1 #2
португалски
руски
хърватски
200 notasиспански
Similares (2015)
английски
италиански
португалски
сръбски
френски
200 noteиталиански
Simili (2015)
английски #1 #2
беларуски
испански
китайски
португалски
румънски
руски
турски
фински
френски
хърватски
A ella le debo mi amorиспански
Similares (2015)
английски
каталунски
португалски
A simple vistaиспански
Inédito (Español) (2011)
английски
португалски
руски
хърватски
Adeste Fidelesлатински
Laura Xmas
Agora Nãoпортугалски
Primavera in anticipo (2008)
английски #1 #2
иврит
испански
руски #1 #2
хърватски
Algo que te deboиспанскианглийски
италиански
португалски
сръбски
All at Onceанглийски
I sogni di Laura (1987)
италиански
немски
руски
Alzando nuestros brazosиспански
Primavera Anticipada (2008)
английски
португалски
Amar completamenteиспански
Escucha (2004)
английски
португалски
руски
хърватски
Amare veramenteиталиански
Resta in ascolto (2004)
английски #1 #2 #3 #4
босненски
испански
немски #1 #2
португалски
руски #1 #2
фински
хърватски
Amores extrañosиспански
Laura Pausini (1994)
английски
беларуски
гръцки
каталунски
португалски
румънски
руски
сръбски
френски
хърватски
Amori infinitiиталиански
Laura (1994)
английски #1 #2
гръцки
немски
нидерландски #1 #2
португалски
руски #1 #2
фински
Ana, dime síиспански
Mi respuesta (1998)
английски
гръцки
италиански
португалски
руски #1 #2
Anche se non mi vuoiиталиански
Tra te e il mare (2000)
английски #1 #2 #3
гръцки
испански
немски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
фински
Ángeles en el cieloиспански
Las Cosas Que Vives (1996)
английски
португалски
руски #1 #2
сръбски
Angeli nel bluиталиански
Le cose che vivi (1996)
английски #1 #2
босненски
гръцки
естонски
испански
нидерландски
руски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
Anima fragileиталиански
Io Canto (2006)
английски
испански
френски
Anna, dimmi sìиталиански
La mia risposta (1998)
английски
гръцки
немски
португалски
руски #1 #2
фински
хърватски
Anni mieiиталиански
Laura (1994)
английски #1 #2
нидерландски
португалски
руски
Antes de irteиспански
Primavera anticipada (2008)
английски #1 #2
босненски
гръцки
португалски
хърватски
Apaixonados como nósпортугалски
Le Cose Che Vivi - Brazilian Edition (1996)
английски
гръцки
испански
руски #1 #2
унгарски
хърватски
Ascolta il tuo cuoreиталиански
Le cose che vivi (1996)
английски #1 #2 #3 #4
беларуски
гръцки
индонезийски
испански
нидерландски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Así celesteиспански
Inédito (Español) (2011)
английски #1 #2
португалски
руски
сръбски
хърватски
Astro del cielиталиански
Laura Xmas (2016)
английски
испански
португалски
Bachata Rosaиспански
Baci che si rubanoиталиански
Laura Pausini (1993)
английски #1 #2
гръцки
испански
нидерландски
португалски
руски
Bastabaиспански
Inédito (Español) (2011)
английски
руски
сръбски
Bastavaиталиански
Inedito (2011)
английски #1 #2
босненски
испански
немски
португалски
руски
унгарски
фински
хърватски
Bellísimo asíиспански
Primavera anticipada (2008)
английски #1 #2
африканс
португалски
руски
Bellissimo cosìиталиански
Primavera in anticipo (2008)
английски #1 #2 #3
босненски
испански
немски
португалски
румънски
руски
сръбски
унгарски
фински
хърватски
Bendecida pasiónиспански
Escucha (2004)
английски
гръцки
руски #1 #2
сръбски
Benedetta passioneиталиански
Resta in ascolto (2004)
английски #1 #2 #3
испански #1 #2
немски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски #1 #2
Benvenutoиталиански
Inedito (2011)
английски #1 #2
босненски
испански
каталунски
португалски
руски
унгарски
фински
френски
хърватски
астурски
нидерландски
Besos que se robanиспанскианглийски
Bienvenidoиспански
Inédito (Español) (2011)
английски
каталунски
португалски
руски
сръбски
френски
Blanca Navidadиспански
Laura Navidad (2016)
каталунски
френски
Buone veritàиталиански
La mia risposta (1998)
английски #1 #2
португалски
руски
Cada color al cieloиспански
Primavera Anticipada (2008)
английски
немски
руски
френски
хърватски
Cada uno juega su partidaиспански
Inédito (Español) (2011)
английски
португалски
руски
сръбски
Cani e gattiиталиански
Laura (1994)
английски
нидерландски
португалски
руски
унгарски
фински
Cartaиспански
Laura Pausini (Spanish) (1993)
английски
италиански
португалски
руски #1 #2
хърватски
Casomaiиталиански
Laura Live (2009)
английски
испански
португалски
руски
сръбски
фински
хърватски
Celesteиталиански
Inedito (2011)
английски #1 #2
босненски
испански
немски
португалски
руски
унгарски
фински
френски
хърватски
Che bene mi faiиталиански
La Mia Risposta (1998)
английски
испански
португалски
руски
фински
Che storia èиталиански
Le Cose Che Vivi (1996)
английски
португалски
руски #1 #2
Chiedilo al Cieloиталиански
Simili (2015)
английски #1 #2
беларуски
български
испански
португалски
руски
фински
хърватски
Cinco díasиспански
Yo Canto (2006)
английски
португалски
руски #1 #2
хърватски
Cinque giorniиталиански
Io Canto (2006)
английски #1 #2
беларуски
босненски
испански
румънски
руски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
японски
Colpevoleиталиански
Simili (2015)
английски
беларуски
български
испански
португалски
руски
сардински
фински
Come il sole all'improvvisoфренски, италиански
Io Canto (2006)
английски
нидерландски
португалски
руски
Come il sole all'improvviso (Versione sola)италиански
Io canto (2006)
английски #1 #2
испански
португалски
румънски
руски
хърватски
Come se non fosse stato mai amoreиталиански
Resta In Ascolto (2004)
английски #1 #2 #3
беларуски
гръцки
испански
немски #1 #2
нидерландски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
унгарски #1 #2
фински #1 #2
френски
хърватски
арабски
Come si faиталиански
Tra Te E Il Mare (2000)
английски
испански
нидерландски
португалски
руски #1 #2
сръбски
хърватски
Come una danzaиталиански
La Mia Risposta (1998)
английски #1 #2
испански
португалски
руски #1 #2
румънски
Come vivi senza meиталиански
Inedito (2011)
английски #1 #2
босненски
български
испански
португалски
руски
сръбски
унгарски
фински
хърватски
Como el sol inesperadoиспански
Yo Canto (2006)
английски
италиански
португалски
руски
хърватски
Cómo se haráиспански
Entre tú y mil mares (2000)
английски
португалски
руски #1 #2
хърватски
Como si no nos hubiéramos amadoиспански
Escucha (2004)
английски
китайски
португалски
руски
хърватски
Como una danzaиспански
Mi Respuesta (1998)
английски
руски #1 #2
сръбски
Con la musica alla radioиталиански
Laura Live World Tour 09 (2009)
английски #1 #2
босненски
гръцки
испански
немски
португалски
руски
сръбски
фински
френски
хърватски
Con la música en la radioиспански
Laura Live: Gira Mundial 2009 (2009)
английски
португалски
руски
фински
хърватски
Corazón frágilиспански
Yo Canto (2006)
английски
беларуски #1 #2
италиански
португалски
руски
Così importanteиталиански
Resta In Ascolto (2004)
английски #1 #2
испански #1 #2
португалски
руски
хърватски
Cuandoиспански
Yo Canto (2006)
английски
беларуски
гръцки
руски #1 #2
хърватски
Cuando se amaиспански
Las Cosas Que Vives (1996)
английски
гръцки
португалски
руски #1 #2
сръбски
Cuando se ama (Sei que me amavas)португалски, испански
Lo Mejor De - Volveré Junto A Ti (2001)
английски
португалски
Culpableиспански
Similares (2015)
английски
португалски
руски
хърватски
астурски
Cuori agitatiиталиански
I Sogni di Laura (1987)
английски
руски
Dans le premier regardфренски
Inedito (Versione deluxe) (2011)
английски
португалски
руски
хърватски
Dare To Live (Vivere)английски, италиански
The Greatest Hits (2013)
английски
испански
италиански
португалски
руски
сръбски
хърватски
De tu amorиспанскианглийски #1 #2
португалски
руски #1 #2
хърватски
Del modo más sinceroиспански
Primavera Anticipada (2008)
английски
руски
хърватски
Destinazione paradisoиталиански
Io Canto (2006)
испански
Destinoиталиански
I Sogni di Laura (1987)
английски
руски
Destino Paraísoиспански
Yo Canto (2006)
Dispárame, disparaиспански
Yo Canto (2006)
английски
португалски
руски
хърватски
Do I dare?английски
From The Inside (2002)
испански
италиански
немски
португалски
руски
хърватски
Donde el aire es cenizaиспански
Escucha (2004)
английски #1 #2
португалски
руски #1 #2
сръбски
Donde quedo solo yoиспански
Grandes exitos (2013)
английски
португалски
руски
хърватски
Dosиспански
Yo Canto (2006)
английски
португалски
руски #1 #2
сръбски
украински
хърватски
Dos enamoradosиспански
Las Cosas Que Vives (1996)
английски
руски #1 #2
Dos historias igualesиспански
Lo Mejor De - Volveré Junto A Ti (2001)
английски
португалски
руски #1 #2
сръбски
хърватски
Dos ventanasиспански
Hazte Sentir
английски
португалски
сръбски
Dove l'aria è polvereиталиански
Resta in ascolto (2004)
английски #1 #2
испански
полски
португалски
руски #1 #2
хърватски
Dove Resto Solo Ioиталиански
The Greatest Hits (2013)
английски #1 #2
беларуски
испански
португалски
руски
фински
хърватски
Dove seiиталиански
Laura Pausini (1993)
английски #1 #2 #3
испански
немски
нидерландски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
унгарски
фински
френски
хърватски
Dubbi Noиталиански
L'immenso (1991)
Dueиталиански
Io Canto (2006)
английски
испански
Due innamorati come noi италиански
Le cose che vivi (1996)
английски #1 #2
босненски
португалски
румънски
руски #1 #2
фински
хърватски
È a lei che devo l'amoreиталиански
Simili (2015)
английски #1 #2
беларуски
испански
португалски
руски
фински
хърватски
E non si finisce maiиталиански
I Sogni di Laura (1987)
английски
руски
E poiиталиански
Laura Live World Tour 09 (2009)
английски
руски
E ritorno da teиталиански
E ritorno da te (2001)
английски #1 #2 #3 #4 #5
арабски
гръцки #1 #2
испански #1 #2
немски
персийски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
малайски
È, non èиталиански
Io Canto (2006)
английски
испански
руски
E.STA.A.TEиталиански
Fatti sentire (2018)
английски
гръцки
испански
полски
португалски
руски
фински
френски
El caso está perdidoиспански
Hazte Sentir (2018)
английски
италиански
португалски
румънски
сръбски
El mundo que soñéиспански
Las Cosas Que Vives (1996)
английски
руски #1 #2
Él no está por tiиспански
Laura Pausini (Spanish) (1993)
английски
италиански
португалски
руски
El valor de seguir adelanteиспански
Hazte Sentir
английски #1 #2
португалски
сръбски
El valor que no se veиспански
Laura Pausini (Spanish) (1993)
английски
италиански
португалски
руски
Ella no soyиспански
Laura Live: Gira Mundial 2009 (2009)
английски
немски
португалски
руски
Emergencia de amorиспански
Mi Respuesta (1998)
английски
китайски
португалски
руски #1 #2
En ausencia de tiиспански
Mi Respuesta (1998)
английски
арабски
гръцки
португалски
руски #1 #2
турски
хърватски
En cambio noиспански
Primavera Anticipada (2008)
английски #1 #2 #3
арабски
босненски
немски
персийски
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2
словенски
сръбски
турски
унгарски
филипински/тагалог
хърватски
френски
En la puerta de al ladoиспански
Similares (2015)
английски
португалски
руски
сръбски
хърватски
En los jardines donde nadie vaиспански
Yo Canto (2006)
английски
руски
унгарски
En un cuarto casi rosaиспански
Yo Canto (2006)
английски
португалски
румънски
руски
Enamoradaиспански
Similares (2015)
английски
португалски
сръбски
Entre tú y mil maresиспански
Entre tú y mil mares (2000)
английски #1 #2 #3
босненски
италиански
немски
португалски
руски #1 #2
Es La Músicaиспански
Similares (2015)
английски
португалски
Es, no esиспански
Yo Canto (2006)
руски
Escríbemeиспански
Yo Canto (2006)
английски
португалски
руски #1 #2
украински
хърватски
Escucha a tu corazónиспански
Las Cosas Que Vives (1996)
английски
португалски
руски #1 #2
Escucha atentoиспански
Escucha (2004)
английски
каталунски
португалски
руски #1 #2
хърватски
Está.Alláиспански
Hazte Sentir (2018)
английски
португалски
сръбски
Estrella gemelaиспански
Yo Canto (2006)
английски
руски
Every day is a Mondayанглийски
From The Inside (2002)
италиански
португалски
руски
Every little thing you doанглийски
From The Inside (2002)
гръцки
италиански
китайски
немски
полски
португалски
руски
Fai quello che seiиталианскианглийски
испански
португалски
руски
френски
Fantastico (Fai quello che sei)италиански
Fatti sentire (2018)
английски
испански
португалски
румънски
руски
турски
фински
хърватски
Fantástico (Haz lo que eres)испански
Hazte Sentir (2018)
английски
португалски
руски
сръбски
Felicidadиспански
Mi Respuesta (1998)
английски
руски #1 #2
Feliz Navidadанглийски, испански
Laura Xmas (2016)
Fíate de míиспански
Entre Tú Y Mil Mares (2000)
английски
руски
Fidati di meиталиански
Tra Te E Il Mare (2000)
английски #1 #2
испански
нидерландски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
унгарски
фински
хърватски
Francescaиспански
Hazte sentir [2018]
английски
италиански
немски
португалски
сръбски
Francesca (Piccola aliena)италиански
Fatti sentire (2018)
английски
испански
немски
португалски
руски
хърватски
Frasi a metàиталиански
Fatti sentire (2018)
английски
гръцки
испански
немски
португалски
румънски
руски
фински
френски
хърватски
Genteиталиански
Laura (1994)
английски
босненски
гръцки
испански
нидерландски
португалски
румънски
руски #1 #2
унгарски
фински
Gente (Spanish Version)испански
Laura Pausini (Spanish) (1993)
английски
португалски
руски #1 #2
Grazie perchéиталианскианглийски #1 #2 #3
руски
Háblameиспански
Escucha (2004)
английски
италиански
португалски
руски #1 #2
сръбски
Hace tiempoиспански
Inédito (Español) (2011)
английски
португалски
руски
хърватски
Happy Xmas (War Is Over)английски
Laura Xmas (2016)
френски
Have Yourself a Merry Little Christmasанглийски
Laura Xmas (2016)
португалски
He creído en míиспански
Similares (2015)
английски
италиански
немски
португалски
сръбски
френски
Hermana tierraиспански
Primavera Anticipada (2008)
английски
португалски
руски #1 #2
Ho creduto a meиталиански
Simili (2015)
английски #1 #2
беларуски
български
испански
немски
персийски #1 #2
португалски
румънски
руски
фински
френски
хърватски
I do to beанглийски
From The Inside (2002)
италиански #1 #2
немски
персийски
португалски
руски
I need loveанглийски
From The Inside (2002)
босненски
испански
италиански #1 #2
немски
португалски
румънски
руски #1 #2
словенски
унгарски
If that's loveанглийски
From The Inside (2002)
италиански
немски
португалски
румънски
руски
Il caso è chiusoиталиански
Fatti sentire
английски
испански
португалски
руски
фински
хърватски
Il coraggio che non c'èиталиански
Laura (1994)
английски #1 #2
нидерландски
португалски
руски
унгарски
фински
хърватски
Il coraggio di andareиталиански
Fatti sentire (2018)
английски
български
испански #1 #2
португалски
румънски
руски
френски
хърватски
Il cuore non si arrendeиталиански
Laura Pausini (1993)
английски #1 #2
нидерландски
португалски
руски #1 #2
хърватски
Il mio beneficioиталиански
Primavera In Anticipo (2008)
английски #1 #2
беларуски
босненски
испански
португалски
руски
хърватски
Il mio canto liberoиталиански, испански
Io canto (2006)
английски
фински
Il mio sbaglio più grandeиталиански
Tra te e il mare (2000)
английски #1 #2 #3 #4 #5
испански
нидерландски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски #1 #2
фински
Il mondo che vorreiиталиански
Le Cose Che Vivi (1996)
английски #1 #2
босненски
гръцки
немски
португалски
руски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
Il nostro amore quotidianoиталиански
Simili (2015)
английски
беларуски
испански
португалски
руски #1 #2
фински
френски
хърватски
Il tuo nome in maiuscoloиталиански
Resta In Ascolto (2004)
английски #1 #2
испански
нидерландски
португалски
руски
сръбски
In assenza di teиталиански
La Mia Risposta (1998)
английски #1 #2 #3 #4 #5
гръцки
испански #1 #2
персийски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски #1 #2
турски
унгарски
фински
френски #1 #2 #3
хърватски
In una stanza quasi rosaиталиански
Io Canto (2006)
английски
испански
Incancellabileиталиански
Le Cose Che Vivi (1996)
английски #1 #2
босненски
гръцки
индонезийски
испански
нидерландски
полски
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2 #3
унгарски
фински
френски
хърватски
Ineditoиталиански
Inedito (2011)
английски #1 #2
босненски
испански
португалски
руски
Inédito (Lo exacto opuesto de ti)испански
Inédito (Español) (2011)
английски
португалски
руски
сръбски
Inesquecívelпортугалски
Le Cose Che Vivi - Brazilian Edition (1996)
английски
испански
руски
френски
хърватски
Innamorataиталиански
Simili (2015)
английски #1 #2
беларуски
гръцки
испански
португалски
руски
украински
фински
френски
Inolvidableиспански
Las Cosas Que Vives (1996)
английски #1 #2
гръцки
румънски
руски #1 #2
сръбски
френски
хърватски
Intro - It's Too Late (Live)английски
Laura Live World Tour 09 (2009)
Invece noиталиански
Primavera In Anticipo (2008)
английски #1 #2 #3
арабски
босненски
гръцки
иврит
испански
немски
нидерландски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
унгарски #1 #2
фински
Io c'ero (+ amore x favore)италиански
Simili (2015)
английски
испански
португалски
руски
фински
Io cantoиталиански
Io Canto (2006)
английски
испански
хърватски
It's a Small Worldанглийскииврит
италиански
сръбски
филипински/тагалог
It's Beginning To Look A Lot Like Christmasанглийски
Laura Xmas (2016)
гръцки
португалски
It's not goodbyeанглийски
From the Inside (2002)
азербайджански
арабски #1 #2
български
гръцки
индонезийски
испански
италиански #1 #2
немски
персийски
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
Jamás abandonéиспански
Inédito (Español) (2011)
английски
арабски
италиански
китайски
португалски
румънски
руски
хърватски
унгарски
Je chante [Io canto]френски, италиански
Io canto (2006)
английски
испански
италиански
руски
хърватски
Jennyиталиански
Tra Te E Il Mare (2000)
английски #1 #2
полски
португалски
руски #1 #2
фински
Jenny (Spanish Version)испански
Entre Tú Y Mil Mares (2000)
английски
португалски
руски #1 #2
Jingle Bell Rockанглийски
Laura Xmas (2016)
Jingle Bellsанглийски
Laura Xmas (2016)
гръцки
италиански
немски
португалски
турски
Jo sempre hi seréкаталунски
El Disc de La Marató 2014: Les Malalties del Cor
английски
испански
италиански
португалски
френски
Kiss Kissанглийски
L'amoreиталиански
L'immenso (1991)
L'immensoиталиански
L'immenso (1991)
L'impressioneиталиански
Primavera In Anticipo (2008)
английски #1 #2
испански
португалски
руски
хърватски
L'ultima cosa che ti devoиталиански
Fatti sentire (2018)
гръцки
испански
португалски
руски
сръбски
хърватски
La fata delle favoleиталиански
I Sogni di Laura (1987)
английски
руски
La felicitàиталиански
La Mia Risposta (1998)
английски
португалски
руски #1 #2
La geografía de mi caminoиспански
Primavera Anticipada (2008)
английски
португалски
руски
хърватски
La geografia del mio camminoиталиански
Primavera In Anticipo (2008)
английски #1 #2
босненски
испански
полски
португалски
румънски
руски
унгарски
фински
хърватски
La impresiónиспански
Primavera Anticipada (2008)
английски #1 #2
руски #1 #2
La meta de mi viajeиспански
Entre Tú Y Mil Mares (2000)
английски
руски #1 #2
La mia banda suona il rockиталиански
Io Canto (2006)
La mia rispostaиталиански
La Mia Risposta (1998)
английски #1 #2
испански
португалски
руски #1 #2
сръбски
унгарски
фински
La prospettiva di meиталиански
Resta In Ascolto (2004)
английски #1 #2 #3
босненски
гръцки #1 #2
испански
португалски
руски #1 #2
фински
хърватски
La soledadиспански
Laura Pausini (Spanish) (1994)
английски
гръцки #1 #2
италиански
немски
португалски
руски #1 #2
френски
La solitudineиталиански
Laura Pausini (1993)
английски #1 #2 #3 #4 #5 #6
босненски
гръцки
интерлингва
испански
китайски
литовски
македонски
немски
нидерландски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
унгарски #1 #2
фински
френски #1 #2
японски
арабски
La soluciónиспански
Hazte sentir [2018]
английски
португалски
румънски
сръбски
La soluzioneиталиански
Fatti sentire
английски
гръцки
испански #1 #2
португалски
руски
фински
френски
хърватски
La voceиталиански
Le Cose Che Vivi (1996)
английски
португалски
руски #1 #2
фински
La vozиспански
Las cosas que vives (1996)
английски
руски #1 #2
Lado derecho del corazónиспански
Similares (2015)
английски
полски
португалски
руски
украински
хърватски
унгарски
Las chicasиспански
Laura Pausini (Spanish) (1993)
английски
португалски
руски
Las cosas que no me esperoиспански
Inédito (Español) (2011)
английски #1 #2
португалски
руски
Las cosas que vivesиспански
Las Cosas Que Vives (1996)
английски
португалски
руски #1 #2
сръбски
турски
хърватски
Las cosas que vives/Tudo o que eu vivoпортугалски, испански
Grandes Exitos (2013)
английски
португалски
Lasciami dormireиталиански
I Sogni di Laura (1987)
английски
испански
португалски
руски
Lato destro del cuoreиталиански
Simili (2015)
английски #1 #2 #3
беларуски
испански #1 #2
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
фински
френски
хърватски
Le cose che non mi aspettoиталиански
Inedito (2011)
английски #1 #2
босненски
индонезийски
испански
португалски
руски
унгарски
фински
френски
хърватски
Le cose che viviиталиански
Le Cose Che Vivi (1996)
английски #1 #2
босненски
испански
немски
нидерландски
португалски
руски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
арабски
Le cose che vivi/Tudo o que eu vivoиталиански, португалски
The Greatest Hits (2013)
английски
португалски
Le due finestreиталиански
Fatti sentire
английски
испански
португалски
румънски
руски
хърватски
Le stelleиталиански
I Sogni di Laura (1987)
английски
португалски
руски
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!английски
Laura Xmas (2016)
Letteraиталиански
Laura (1994)
английски
нидерландски
португалски
руски #1 #2
турски
фински
хърватски
Limpidoанглийски, италиански
The Greatest Hits (2013)
английски #1 #2 #3
босненски
български
гръцки
испански
персийски
португалски #1 #2
руски
фински
хърватски
Limpido (Italian Version)италиански
The Greatest Hits (2013)
английски #1 #2
испански
португалски
руски
хърватски
Limpioиспански
The Greatest Hits (2013)
английски
португалски
руски
сръбски
Limpio (Spanglish version)английски, испански
Grandes Exitos (2013)
английски
португалски
Lo que tú me dasиспански
Inédito (Español) (2011)
английски
португалски
руски
Lo sabías antes túиспански
Similares (2015)
английски
португалски
Lo sapevi prima tuиталиански
Simili (2015)
английски
беларуски
испански
португалски
руски #1 #2
фински
Lo sientoиспански
Las Cosas Que Vives (1996)
английски
португалски
руски
Lonelinessанглийски
Laura Pausini (1995)
испански
италиански
нидерландски
португалски
руски
френски
Looking for an angelанглийски
La Mia Risposta (1998)
гръцки
италиански
португалски
руски
Love comes from the insideанглийски
From The Inside (2002)
италиански
португалски
руски
Love me tenderанглийски
I Sogni di Laura (1987)
руски
Lui non sta con teиталиански
Laura (1994)
английски #1 #2 #3
нидерландски
португалски
руски
фински
хърватски
Más que ayerиспански
Primavera Anticipada (2008)
английски
босненски
португалски
руски
Me abandono a tiиспански
Escucha (2004)
английски
португалски
руски
Me quedoиспански
Inédito (Español) (2011)
английски
португалски
руски
хърватски
Me siento tan bienиспански
Mi Respuesta (1998)
английски
португалски
руски
Medley New Year's Eveанглийски
Inedito - Special Edition
Menos malиспански
Laura Live: Gira Mundial 2009 (2009)
английски
португалски
руски
хърватски
Mentre la notte vaиталиански
Tra Te E Il Mare (2000)
английски
португалски
руски
Mi abbandono a teиталиански
Resta In Ascolto (2004)
английски #1 #2
испански
португалски
руски
хърватски
Mi dispiaceиталиански
Le Cose Che Vivi (1996)
английски #1 #2
босненски
португалски
руски
сръбски
фински
френски
Mi libre canciónиспански
Yo canto (2006)
английски
португалски
руски
хърватски
Mi perspectivaиспански
Escucha (2004)
английски
португалски
руски #1 #2
сръбски
Mi respuestaиспански
Mi Respuesta (1998)
английски
португалски
руски #1 #2
Mi rubi l'animaиталиански
Laura Pausini (1993)
английски #1 #2
беларуски
босненски
гръцки #1 #2
испански
нидерландски
португалски
румънски
руски
унгарски
френски
Mi tengoиталиански
Inedito (2011)
английски #1 #2 #3
гръцки
иврит
испански
немски
португалски
руски
унгарски
фински
френски
хърватски
Mientras la noche vaиспански
Entre Tú Y Mil Mares (2000)
английски
руски
Mille bracciaиталиански
Primavera In Anticipo (2008)
английски
босненски
испански
немски
португалски
руски
фински
Mis beneficiosиспански
Primavera Anticipada (2008)
английски
босненски
руски
хърватски
Musica saràиталиански
Tra Te E Il Mare (2000)
английски
босненски
испански
нидерландски
португалски
руски
фински
хърватски
Música seráиспански
Entre Tú Y Mil Mares (2000)
английски
руски
Nadie ha dichoиспански
Hazte sentir (2018)
английски
италиански
каталунски
португалски
руски
сръбски
хърватски
Nadie ha dicho (Remix)испанскиполски
Nei giardini che nessuno saиталиански
Io Canto (2006)
испански
Nel blu dipinto di blu (Volare)италианскианглийски
гръцки
руски
турски
френски
Nel modo più sincero che c'èиталиански
Primavera In Anticipo (2008)
английски
испански
португалски
руски
хърватски
Nel primo sguardoиталиански
Inedito (2011)
английски #1 #2
испански
португалски
руски
унгарски
фински
хърватски
Nella porta accantoиталиански
Simili (2015)
английски #1 #2
беларуски
гръцки
испански
немски
португалски
румънски
руски
фински
френски
хърватски
Nessuno saиталиански
Inedito (2011)
английски #1 #2
босненски
испански
португалски
руски
Niebla grisиспански
Hazte Sentir (2018)
английски
италиански
португалски
сръбски
No me lo puedo explicarиспански
Yo Canto (2006)
английски
No primeiro Olharпортугалски
Inedito (Deluxe Version) (2011)
английски
италиански
руски
хърватски
No River is Wilderанглийски
Fatti sentire / Hazte sentir (2018)
испански #1 #2
италиански
португалски
руски
Noche de pazиспански
Laura Navidad (2016)
английски
португалски
Noël blancфренски
Laura Xmas [French Edition] (2016)
английски
италиански
португалски
Non c'èиталиански
Laura Pausini (1993)
английски #1 #2 #3
испански
немски
нидерландски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
унгарски
фински
хърватски #1 #2
Non c'è/Se Fueиспански, италиански
The Greatest Hits (2013)
гръцки
Non è dettoиталиански
Fatti sentire (2018)
английски #1 #2
беларуски
гръцки
испански #1 #2
немски
полски
португалски
румънски
руски
сардински
турски
фински
френски
хърватски
български
окситански
Non ho mai smessoиталиански
Inedito (2011)
английски #1 #2
босненски
испански
литовски
португалски
румънски
руски
унгарски
фински
френски
хърватски
Non insegnate ai bambiniиталиански
Non me lo so spiegareиталиански
Io Canto (2006)
Non sono leiиталиански
Laura Live (2009)
английски
босненски
испански
немски
португалски
руски
фински
френски
хърватски
Notteиталиански
I Sogni di Laura (1987)
английски
руски
Novoанглийски, португалски, испански
Fatti sentire - Brazilian edition (2018)
английски
испански
руски
Novo (solo)португалски
Novo - EP (2018)
английски
италиански
Nuestro amor de cada díaиспански
Similares (2015)
английски
португалски
руски
хърватски
Nuevoиспански
Fatti sentire [2018]
английски
италиански
полски
португалски
сръбски
фински
Ogni colore al cieloиталиански
Primavera In Anticipo (2008)
английски #1 #2
босненски
испански
немски
португалски
руски
френски
хърватски
нидерландски
Ognuno ha la sua matitaиталиански
Inedito (2011)
английски
испански
португалски
руски
френски
хърватски
Oh Happy Dayанглийски
Laura Xmas (2016)
португалски
One more timeанглийски
The Best Of - E Ritorno Da Te (2001)
бенгалски #1 #2
италиански
немски
персийски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Parlamiиталиански
Resta In Ascolto (2004)
английски #1 #2
босненски
испански
португалски
руски #1 #2
сръбски
фински
хърватски
Per la musicaиталиански
Simili (2015)
английски
беларуски
португалски
руски
фински
Per ricominciareиталиански
I Sogni di Laura (1987)
английски
португалски
руски
Per vivereиталиански
Tra te e il mare (2000)
английски
български
португалски
руски #1 #2
Perché non torna più?италиански
Laura Pausini (1993)
английски
нидерландски
португалски
руски
Più di ieriиталиански
Primavera In Anticipo (2008)
английски
испански
португалски
руски
фински
хърватски
Por el caminoиспански
Yo Canto (2006)
английски
руски
Por qué no volverán?испански
Laura Pausini (Spanish) (1993)
английски
руски
Pregúntale Al Cieloиспански
Similares (2015)
английски
португалски
сръбски
Prendo Teиталианскианглийски #1 #2
гръцки
испански
португалски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
френски
хърватски
Prima che esciиталиански
Primavera In Anticipo (2008)
английски #1 #2
испански
португалски
руски
турски
хърватски
Primavera anticipadaиспански
Primavera Anticipada (2008)
английски #1 #2
италиански
китайски
португалски
руски
Primavera Anticipada (It Is My Song)английски, испански
Primavera Anticipada (2008)
английски
испански
италиански
китайски
персийски
руски
сръбски
турски
Primavera in anticipoиталиански
Primavera In Anticipo (2008)
английски
испански
португалски
румънски
руски
Primavera in anticipo (It is my song)английски, италиански
Primavera In Anticipo (2008)
английски #1 #2 #3 #4
босненски
испански
литовски
немски
португалски
руски
сръбски
унгарски
фински
хърватски
Quandoиталиански
Io Canto (2006)
испански
Qué historia es?испански
Las Cosas Que Vives (1996)
английски
руски #1 #2
Quédate esta nocheиспански
Mi Respuesta (1998)
английски
португалски
руски
Quello che le donne non diconoиталиански
I Sogni di Laura (1987)
английски
руски
Quién lo sabráиспански
Inédito (Español) (2011)
английски
португалски
руски
Quiero decirte que te amoиспански
Entre tú y mil mares (2000)
английски
гръцки
румънски
руски #1 #2
френски
Radiant (Limpido)английски, италианскианглийски
испански
португалски
френски
Ragazze cheиталиански
Laura (1994)
английски
нидерландски
португалски
руски
фински
Recuérdameиспански
Entre Tú Y Mil Mares (2000)
английски
гръцки
португалски
руски
унгарски
Regresaré (con calma se verá)испански
Similares (2015)
английски
португалски
Resta in ascoltoиталиански
Resta In Ascolto (2004)
английски #1 #2 #3
босненски
испански
каталунски
немски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
унгарски
фински
френски
хърватски
Resta in Ascolto/Escucha Atentoиспански, италиански
The Greatest Hits (2013)
португалски
Ricordamiиталиански
Tra Te E Il Mare (2000)
английски #1 #2
персийски
португалски
руски #1 #2
хърватски
Santa Claus Is Coming To Townанглийски
Laura Xmas (2016)
гръцки
португалски
турски
Santa Claus Llegó A La Ciudadиспански
Laura Navidad (2016)
английски
португалски
Scrivimiиталиански
Io canto (2006)
английски
испански
хърватски
Se fuéиспански
Laura Pausini (Spanish) (1993)
английски #1 #2
гръцки
полски
португалски
руски
хърватски
Se Non Teиталиански
The Greatest Hits (2013)
английски #1 #2 #3
испански
португалски
руски
унгарски
фински
френски
хърватски
Seamisaiиталиански
Le Cose Che Vivi (1996)
английски #1 #2 #3 #4
босненски
испански
немски
нидерландски
португалски #1 #2
руски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
Seamisai (Sei Que Me Amavas)португалски, испански, италиански
The Best Of - E Ritorno Da Te (2001)
английски #1 #2
испански
руски #1 #2
Si no me quieres hoyиспански
Entre Tú Y Mil Mares (2000)
английски
португалски
руски #1 #2
Si sta cosìиталианскианглийски
Siamo noiиталиански
Tra Te E Il Mare (2000)
английски #1 #2
босненски
испански
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
унгарски
фински
хърватски
Similaresиспански
Similares (2015)
английски
португалски
руски
сръбски
Similiиталиански
Simili (2015)
английски #1 #2
беларуски
български
гръцки
испански
немски
португалски
румънски
руски
унгарски
фински
френски
хърватски
Sino a tiиспанскианглийски
португалски
сръбски
френски
хърватски
Solo Nubesиспански
Similares (2015)
английски
португалски
сръбски
Somos hoyиспански
Entre Tú Y Mil Mares (2000)
английски
португалски
руски #1 #2
Sonámbula (For Your Love)испански
Otra Parte De Mi
английски
Sono solo nuvoleиталиански
Simili (2015)
английски #1 #2
беларуски
гръцки
испански
португалски
румънски
руски
фински
френски
хърватски
Sorella Terraиталиански
Primavera In Anticipo (2008)
английски
испански
португалски
руски #1 #2
фински
хърватски
Spaccacuoreиталиански
Io Canto (2006)
английски
испански
Speranzaиталиански
The Best Of - E Ritorno Da Te (2001)
английски
босненски
испански
португалски
руски
френски
Stanotte stai con meиталиански
La Mia Risposta (1998)
английски
гръцки
испански
португалски
руски
хърватски
Stella gemellaиталиански
Io Canto (2006)
испански
Strada facendoиталиански
Io Canto (2006)
английски
испански
Strani amoriиталиански
Laura (1994)
английски #1 #2 #3
гръцки
испански
македонски
немски
нидерландски
персийски
полски
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2
словенски
сръбски
унгарски
фински
френски
хърватски
Succede al cuoreиталиански
La Mia Risposta (1998)
английски
испански
португалски
руски
фински
Sucede a vecesиспански
Mi Respuesta (1998)
английски
португалски
руски
Surrenderанглийски
From The Inside (2002)
италиански
полски
португалски
руски #1 #2
Surrender to Loveанглийски
The Greatest Hits (2013)
португалски
Tan importanteиспански
Escucha (2004)
английски
португалски
руски
Tanti auguriиталиански
I Sogni di Laura (1987)
английски
руски
Te digo adiósиспански
Inédito (Español) (2011)
английски
китайски
немски
португалски
руски
унгарски
хърватски
The extra mileанглийски
Tra Te E Il Mare (2000)
италиански
португалски
руски
Ti dico ciaoиталиански
Inedito (2011)
английски
босненски
испански
нидерландски
португалски
руски
фински
арабски
Tornerò (con calma si vedrà)италиански
Simili (2015)
английски #1 #2
беларуски
испански
португалски
румънски
руски
фински
Tra te e il mareиталиански
Tra te e il mare (2000)
английски #1 #2 #3 #4
гръцки
испански
немски
нидерландски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
унгарски
фински
френски
Troppo tempoиталиански
Inedito (2011)
английски
босненски
испански
португалски
руски
фински
хърватски
Tu cosa sogni?италиански
La Mia Risposta (1998)
английски
испански
португалски
румънски
руски
Tu nombre en mayúsculasиспански
Escucha (2004)
английски
италиански
португалски
руски
Tudo o que eu vivoпортугалски
Le Cose Che Vivi - Brazilian Edition (1996)
английски
руски
хърватски
Tutt'al piùиталиански
Laura Pausini (1993)
английски #1 #2
нидерландски
португалски
руски
Tutto non fa teиталиански
Inedito (2011)
английски
гръцки
немски
португалски
руски
фински
хърватски
Uguale a leiиталианскианглийски #1 #2
босненски
испански
португалски
румънски
руски
унгарски
фински
Un amico è cosìиталиански
Laura (1994)
английски #1 #2 #3
босненски #1 #2
български
гръцки
испански
немски
нидерландски
полски
португалски
румънски #1 #2
руски
унгарски
фински
френски
Un día sin tiиспански
Las Cosas Que Vives (1996)
английски #1 #2
руски #1 #2
Un error de los grandesиспански
Entre Tú Y Mil Mares (2000)
английски
руски
Un fatto ovvioиталиански
Primavera In Anticipo (2008)
английски #1 #2 #3 #4 #5
гръцки
испански
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
унгарски
фински
хърватски
Un giorno dove vivereиталиански
Primavera In Anticipo (2008)
английски
босненски
испански
португалски
руски
фински
Un giorno senza teиталиански
Le cose che vivi (1996)
английски #1 #2
испански
немски
португалски
руски #1 #2
сръбски
фински
Un hecho obvioиспански
Primavera Anticipada (2008)
английски
португалски
руски
хърватски
Un progetto di vita in comuneиталиански
Fatti sentire (2018)
английски #1 #2
испански
португалски
румънски
руски
фински
хърватски
Un proyecto de vida en comúnиспански
Hazte sentir (2018)
английски
сръбски
френски
Un tiempo en el que vivirиспански
Primavera Anticipada (2008)
английски
португалски
руски
Un'emergenza d'amoreиталиански
Laura Live (2009)
английски #1 #2 #3
гръцки
индонезийски
испански
китайски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски #1 #2
унгарски
фински
френски
Una gran verdadиспански
Mi Respuesta (1998)
английски
португалски
руски
Una historia seriaиспански
Mi Respuesta (1998)
английски
гръцки
руски
Una storia che valeиталиански
The Best Of - E Ritorno Da Te (2001)
английски #1 #2
босненски
испански
португалски
румънски
руски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
Una storia seriaиталиански
La Mia Risposta (1998)
английски #1 #2
испански
португалски
руски
фински
Va a nevarиспански
Laura Navidad (2016)
английски
португалски
Vattene Amoreиталиански
L'immenso (1991)
Verdades a mediasиспански
Hazte Sentir (2018)
английски
португалски #1 #2
сръбски
Viaggio con teиталиански
Tra Te E Il Mare (2000)
английски
гръцки
испански
нидерландски
португалски
руски #1 #2
сръбски
хърватски
Vita miaиталиански
I Sogni di Laura (1987)
английски
руски
Vitti na crozzaсицилианскианглийски
италиански
руски
турски
Vive yaиспански
The Greatest Hits (2013)
английски
португалски
Vívemeиспански
Escucha (2004)
английски #1 #2 #3 #4 #5 #6
гръцки
немски
персийски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
френски #1 #2
хърватски
шведски
Vivimiиталиански
Resta In Ascolto (2004)
английски #1 #2 #3 #4 #5
гръцки
иврит
испански
немски
португалски
руски #1 #2
сръбски
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
Vivimi/Vivemeиталиански, испански
The Greatest Hits (2013)
гръцки
Viviréиспански
Entre Tú Y Mil Mares (2000)
английски
португалски
руски #1 #2
Volevo dirti che ti amoиталиански
Tra Te E Il Mare (2000)
английски #1 #2
индонезийски
испански
немски
нидерландски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
унгарски
фински
хърватски
Volveré junto a tiиспански
Lo Mejor De - Volveré Junto A Ti (2001)
английски
италиански
португалски
руски
сръбски
френски
хърватски
унгарски
White Christmasанглийски
Laura Xmas (2016)
португалски
Without youанглийски
From The Inside (2002)
индонезийски
испански
италиански #1 #2
немски #1 #2
персийски
португалски
руски
турски
унгарски
френски #1 #2 #3 #4 #5
Y mi banda toca el rockиспански
Yo Canto (2006)
английски
португалски
руски
Yo canto [Io canto]испански
Yo Canto (2006)
английски
руски #1 #2
сръбски
Yo estuve (+ amor x favor)испански
Similares (2015)
английски
португалски
сръбски
You areанглийски
From The Inside (2002)
италиански #1 #2
немски
португалски
руски #1 #2
унгарски
Zona d'ombraиталиански
Fatti sentire (2018)
английски
испански
немски
португалски
руски
¿Cómo vives tú sin mí?испански
Inédito (Español) (2011)
английски
гръцки
португалски
руски
хърватски
¿Por Que No?испански
Laura Pausini (Spanish) (1994)
английски
португалски
руски
¿Tú con qué sueñas?испански
Mi Respuesta (1998)
английски
португалски
руски
Laura Pausini в съвместни песниПреводи
Sin Bandera - Como tú y como yoиспански
Mañana
английски
Andrea Bocelli - Dare to Liveанглийски, италиански
Vivere (2007)
английски #1 #2
испански
италиански
немски
персийски
румънски
руски
сръбски
унгарски
френски
José El Francés - Dimeиспански
Jugando al amor (2002)
английски
руски
хърватски
Artisti uniti per l'Abruzzo - Domani 21/04.2009английски, италиански, салентинскианглийски #1 #2
немски #1 #2
португалски
сръбски
френски
Amiche per l'Abruzzo - Donna d'Onnaиталиански
Amiche per l'Abruzzo
английски
испански
португалски
руски
Josh Groban - E ti prometteròиталиански
All That Echoes
английски #1 #2
гръцки
испански
португалски
руски
френски
хърватски
Giorgia - Gocce di memoriaиталиански
Ladra di vento (2003)
английски #1 #2 #3
босненски
испански
нидерландски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
японски
Por Ti Perú - Hoy (Por ti Perú)испанскианглийски
Laura Pausini & Biagio Antonacci - In questa nostra casa nuovaиталианскианглийски
испански
португалски
румънски
фински
Johnny Hallyday - La loi du silenceфренскианглийски
испански
италиански
португалски
El sueño de Morfeo - Lo mejor está por llegarиспански
Todos tenemos un sueño
английски
португалски
сръбски
унгарски
френски
Hélène Ségara - On n'oublie jamais rien, on vit avecфренски, италианскианглийски #1 #2 #3
български
гръцки
испански
италиански
китайски #1 #2
малайски
немски
румънски
руски
сръбски
турски
френски
Charles Aznavour - Paris au mois d'aoûtфренскианглийски
италиански
немски #1 #2
румънски
руски
турски
хърватски
Tiziano Ferro - Questione di feelingиталианскианглийски
руски
Nek (Italy) - Sei solo tuиталиански
Le cose sa difendere (2002)
английски #1 #2 #3 #4 #5
беларуски
босненски
испански #1 #2
немски
португалски
руски
сръбски
украински
френски
хърватски
шведски
Phil Collins - Separate Livesанглийскигръцки
испански
италиански
немски
полски
румънски
руски #1 #2
фински
френски
Thalía - Sino a tiиспанскианглийски
хърватски
Gloria Estefan - Sonríeиспански
The Standards
хърватски
Gloria Estefan - Sorridiиталиански
The Standards
английски
хърватски
Miguel Bosé - Te amaréиспански
Miguel (1980)
английски #1 #2 #3 #4 #5 #6
полски
руски
унгарски
фински
френски
хърватски
Phil Collins - The Same Moonанглийскирумънски
руски
френски
Luis Fonsi - Todo vuelve a empezarиспански
Palabras del silencio
английски
руски
чешки
Michael Jackson - What More Can I Give?английски
Single (2003)
гръцки
чешки
Michael Bublé - You'll Never Find Another Love Like Mineанглийскигръцки
испански
италиански #1 #2
немски
нидерландски
персийски
португалски
румънски
руски
Laura Pausini е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Phil Collins - Against All Oddsанглийски
Against All Odds
български
гръцки #1 #2
датски
индонезийски
испански
италиански
немски
нидерландски
персийски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
шведски
Vasco Rossi - Anima fragileиталианскианглийски #1 #2 #3
арабски
босненски
гръцки
испански
немски
полски
португалски
руски
унгарски
фински
френски
хърватски
Eleonora Crupi - Bastavaиталианскипортугалски
Michele Zarrillo - Cinco díasиспански
Michele Zarrillo (1997)
английски
Michele Zarrillo - Cinque giorniиталиански
Come uomo tra gli uomini
английски #1 #2 #3
гръцки
испански
немски
румънски
руски
Mina - Città vuotaиталиански
Città vuota/È inutile/Valentino vale (1963)
английски #1 #2
български
испански
каталунски
немски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
фински
френски
Gianluca Grignani - Destinazione paradisoиталианскианглийски #1 #2 #3
босненски
испански
полски
руски #1 #2
унгарски
фински #1 #2
хърватски
Gianluca Grignani - Destino paraísoиспански
Destino paraíso
английски
руски #1 #2
Raf - Dueиталиански
Cannibali (1993)
английски #1 #2 #3 #4
босненски
гръцки
испански
португалски
руски #1 #2
унгарски
Bruno Lauzi - E penso a teиталиански
Bruno Lauzi (1970)
английски #1 #2 #3 #4 #5
арабски
гръцки #1 #2 #3
датски
испански
немски
персийски
полски
португалски
руски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2
хърватски
японски
Albina Grčić - En Cambio Noиспански
"En Cambio No" The Voice Hrvatska (2019)
английски
турски
Eros Ramazzotti - Favolaиталианскианглийски #1 #2
гръцки #1 #2
испански
нидерландски
румънски
руски
сръбски
унгарски #1 #2
фински
френски #1 #2
Lucio Battisti - Il mio canto liberoиталиански
Il mio canto libero/Confusione
английски #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
гръцки
немски
румънски
руски
турски
унгарски
френски
Biagio Antonacci - In una stanza quasi rosaиталианскианглийски #1 #2 #3
босненски
венециански
португалски
румънски
руски
унгарски
френски
хърватски
Riccardo Cocciante - Io cantoиталиански
...e io canto (1979)
английски #1 #2 #3
босненски
гръцки
испански
полски
португалски
руски #1 #2
унгарски
фински
френски
Walt Disney Parks and Resorts (OST) - It's a Small Worldанглийскигръцки
индонезийски
испански
италиански
нидерландски #1 #2
тонгански
турски
филипински/тагалог
френски
хинди
Riccardo Cocciante - Je chante [Io canto]френски, италианскианглийски
италиански
руски #1 #2
Ivano Fossati - La mia banda suona il rockиталианскианглийски #1 #2
босненски
гръцки
испански
немски
португалски
руски
френски
Nyco - La Solitudineиталиански
Latin Lovers
полски
Renato Zero - Nei giardini che nessuno saиталиански
L'imperfetto
английски #1 #2 #3
босненски
венециански
гръцки
испански
немски
португалски
румънски
руски
турски
унгарски
Domenico Modugno - Nel blu dipinto di blu (Volare)италиански
La strada dei successi di Domenico Modugno (1958)
албански
английски #1 #2 #3 #4
босненски
български
гръцки
испански #1 #2 #3
китайски
немски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
японски
Tiziano Ferro - No me lo puedo explicarиспански
Ciento once (2003)
английски #1 #2 #3 #4
български
руски
турски
унгарски
Giorgio Gaber - Non insegnate ai bambiniиталиански
Io non mi sento italiano
английски #1 #2
португалски
румънски
турски
френски
Tiziano Ferro - Non me lo so spiegareиталиански
111 (2003)
английски #1 #2 #3 #4
босненски
български
испански
немски
норвежки
португалски
руски
турски
украински
унгарски #1 #2
френски
Edwin Hawkins - Oh Happy Dayанглийски
Pino Daniele - Quandoиталианскианглийски #1 #2
арабски
испански
португалски
руски #1 #2
сръбски
турски
френски #1 #2
хърватски
Fiorella Mannoia - Quello che le donne non diconoиталиански
Canzoni per parlare
английски #1 #2
арабски
испански
персийски
полски
португалски
румънски
руски
унгарски
френски #1 #2 #3
Nino Buonocore - Scrivimiиталиански
Sabato, domenica e lunedì (1990)
английски #1 #2 #3 #4 #5
арабски
гръцки
испански #1 #2
полски
португалски
румънски
руски #1 #2 #3
унгарски
хърватски
Samuele Bersani - Spaccacuoreиталианскианглийски #1 #2 #3
босненски
виетнамски
гръцки
испански
немски
португалски
руски #1 #2
унгарски
фински
френски
Eros Ramazzotti - Stella gemellaиталиански
Dove c'è musica (1996)
английски #1 #2 #3
босненски
испански
португалски
румънски
руски
сръбски
фински
френски
хърватски
шведски
Claudio Baglioni - Strada facendoиталианскианглийски #1 #2
босненски
немски
португалски
румънски
руски
унгарски #1 #2
френски
хърватски
Gianni Morandi - Tu che m'hai preso il cuorиталиански
Gianni tre
английски
гръцки
Andrea Bocelli - Viviréиспански
Romanza
английски
Menudo - Y mi banda toca el rockиспански
Riccardo Cocciante - Yo canto [Io canto]испанскианглийски
руски #1 #2
Свързано с(ъс) Laura PausiniОписание
Laura Pausini & Biagio AntonacciИзпълнител
Laura Pausini заявки за транскрипция
Harmony In Love английски 
Harmony In Love (single)
Коментари
emmyemmy    втор., 26/01/2010 - 20:42

could someone please translate impressione by laura pausini to english please

MayGoLocoMayGoLoco    ср., 27/01/2010 - 15:02

Hi Emmy! Please add the original lyrics to our database by clicking on the button [ADD NEW SONG] after that click on the button [ASK FOR A TRANSLATION] to make your request.
If you don't have the original lyrics to the song, try your request on our forum.

Alma BarrocaAlma Barroca    съб., 26/05/2012 - 13:57

The "Without You" original entry is actually the "It's Not Goodbye" lyric...

Read about music throughout history