The Legend of Andrew McCrew (превод на Персийски)

Advertisements
превод на Персийски
A A

اسطوره اندرو مک کرو

در نمایشگاه یک مومیایی وجود داشت
تماما" مچاله شده در یک صندلی تاشو
مردم از آنجا عبور میکردند ولی اهمیتی نمیدادند که آن مومیایی یک مرد است
پس بمن بگو اگر میتوانی
 
تو کیستی؟
تو کیستی؟
تو کجا بودی
اکنون داری به کجا میروی؟
خب، اندرو مک کرو باید راهش را گم کرده باشد
چون گرچه وی خیلی وقت پیش مرده، او امروز دفن شده است
 
در آن دورها در کوچه کابوس
جایی که آدم های مشکوک پرسه میزنند
یک ولگرد بیخانمان در یک روز تابستانی پر جنب و جوش قدم زنان آمد
خب او ماشینی را در دالاس کرایه کرد و گاز رو گرفت و از نظر ناپدید شد
ولی سر یک پیچ، ماشین سر خورد و کنترل آن از دستش خارج شد و به درون شب سقوط کرد
 
تو کیستی؟
تو کیستی؟
تو کجا بودی
اکنون داری به کجا میروی؟
خب، اندرو مک کرو باید راهش را گم کرده باشد
چون گرچه وی خیلی وقت پیش مرده، او امروز دفن شده است
 
خب، اندرو یک پای چوبی داشت و پای دیگر کوچک بود
و وقتی در آن شب او از قطار به بیرون افتاد وی دریافت که اصلا پا ندارد
خب آنها او را در بیشه زار پیدا کردند و مسئول کفن و دفن وارد شد
و آنها بدن او را مومیایی کرده تا اقوامش آن را تحویل گیرند
 
تو کیستی؟
تو کیستی؟
تو کجا بودی
اکنون داری به کجا میروی؟
خب، اندرو مک کرو باید راهش را گم کرده باشد
چون گرچه وی خیلی وقت پیش مرده، او امروز دفن شده است
 
ولی هیچکس نیامد تا وی را تحویل گیرد تا وقتیکه آن کارناوال از آنجا عبور کرد
مسئولین کارناوال او را به چادر خود برده و دریافتند که باید با آن چکار کنند
خب آنها لباس رسمی مندرسی را بر تن وی کردند و او را روی یک میز قرار دادند
و میلیونها نفر از او که "مرد مومیایی مشهور" نام گرفته بود دیدن کردند
 
تو کیستی؟
تو کیستی؟
تو کجا بودی
اکنون داری به کجا میروی؟
خب، اندرو مک کرو باید راهش را گم کرده باشد
چون گرچه وی خیلی وقت پیش مرده، او امروز دفن شده است
 
خب، عجب راهی برای زیستن و عجب راهی برای مردن
زندگی کردن یک مرده در قالب زنده و نبودن کسی که برای
او بگرید
حیرتی شوکه آور، و شگفتی غیر قابل وصف در قالب کلمات
مردی که حیات بیشتر را در مرگ پیدا کرد تا در حیاتی که تولدش به وی داده بود
 
تو کیستی؟
تو کیستی؟
تو کجا بودی
اکنون داری به کجا میروی؟
خب، اندرو مک کرو باید راهش را گم کرده باشد
چون گرچه وی خیلی وقت پیش مرده، او امروز دفن شده است
 
ولی در مورد آنهایی که زندگی میکنند و آرزو دارند کاش میتوانستند بروند چطور
آنها که حیاتشان را به زندگی کردن و اجرای نمایش باخته اند
خب حداقل تو بهترین حیات را حاصل کردی تا اینکه بهترین صلاح تو را کشف دریافتند
پس از طرف همه ما به آنچه از تو باقی مانده درود میفرستیم ای اندرو مک کرو
 
Пуснато от N.F.N.F. в Втр, 19/03/2019 - 19:50
Последно редактирано от N.F.N.F. на Четв, 04/04/2019 - 17:06
АнглийскиАнглийски

The Legend of Andrew McCrew

Още преводи на "The Legend of Andrew..."
Персийски N.F.
Моля, помогнете "The Legend of Andrew..." да бъде преведена
Collections with "The Legend of Andrew..."
Don McLean: Топ 3
See also
Коментари