Текстове на песни на Leonard Cohen

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
A Bunch of Lonesome Heroesанглийски
Songs From a Room(1969)
руски
турски
A Singer Must Dieанглийскигръцки
испански
руски
турски
хърватски
A Streetанглийскигръцки
руски
сръбски
A Thousand Kisses Deepанглийскиарабски
гръцки #1 #2
испански #1 #2
италиански
кюрдски (курманджи)
персийски
полски
румънски
руски #1 #2 #3 #4 #5
словашки
сръбски #1 #2 #3
турски
унгарски
френски
хърватски
шведски
азербайджански
A Thousand Kisses Deep (poem)английскигръцки
испански
немски
персийски
полски
румънски #1 #2
руски
хърватски
Ain't No Cure for Loveанглийски
I'm Your Man (1988)
арабски
гръцки
испански
италиански
каталунски
немски
персийски
полски
румънски
руски
турски
френски
хърватски
унгарски
Alexandra Leavingанглийски
Ten New Songs
гръцки
испански
румънски
руски
турски
Almost Like the Bluesанглийскииспански
италиански
румънски
руски
сръбски
турски
хърватски
Alwaysанглийски
The Future
гръцки
испански
немски
румънски
хърватски
Amenанглийски
Old Ideas (2012)
испански
руски
френски
хърватски
унгарски
Angelанглийскигръцки
испански
руски
френски
хърватски
турски
Anthemанглийскиарабски
гръцки
иврит
испански
немски #1 #2
персийски
полски
румънски
руски
френски #1 #2
хърватски
японски
Anyhowанглийски
Old ideas
испански
руски
унгарски
френски
хърватски
Avalancheанглийски
Songs of Love and Hate
гръцки
испански
италиански
каталунски
немски
руски
сръбски
турски
фински
френски #1 #2
хърватски
Ballad of the Absent Mareанглийски
Recent Songs (1979)
испански
немски
руски
Banjoанглийски
Old ideas (2012)
испански
немски
френски
хърватски
Be for Realанглийски
The Future
гръцки
испански
немски
руски
Because ofанглийски
Dear Heather
гръцки
испански
каталунски
немски
румънски
руски
хърватски
Bird on the Wireанглийски
Songs from a Room
арабски
гръцки
испански #1 #2
италиански
каталунски
немски #1 #2
нидерландски #1 #2
персийски
румънски
руски
сръбски
унгарски
фински
френски
хърватски
Boogie Streetанглийскибосненски
испански
италиански
румънски
руски #1 #2
сръбски
унгарски
хърватски
гръцки
Born in Chainsанглийскисръбски
By the Rivers Darkанглийскигръцки
датски
испански
немски
румънски
руски #1 #2
сръбски
хърватски
Came So Far For Beautyанглийски
Recent Songs
руски
сръбски
турски
Chelsea Hotel #2английскиарабски
гръцки #1 #2 #3
испански #1 #2
италиански
македонски
немски
нидерландски
персийски
полски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
хърватски
шведски
Closing Timeанглийски
The Future
гръцки
испански
италиански
румънски
руски
сръбски
украински
персийски
турски
Come Healingанглийски
Old Ideas (2012)
датски
руски
хърватски
Coming Back to Youанглийскиарабски
гръцки
испански
италиански
каталунски
руски
унгарски
френски
хърватски
Crazy to Love Youанглийски
Old Ideas (2012)
гръцки
испански
руски
хърватски
Dance Me to the End of Loveанглийски
Various Positions (1984)
азербайджански
арабски
български
виетнамски
грузински #1 #2
гръцки #1 #2
испански #1 #2
италиански
киргизки
китайски
македонски
немски
нидерландски
персийски #1 #2 #3 #4
полски
португалски
румънски #1 #2 #3
руски #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
сардински
сръбски
старогръцки
турски
унгарски #1 #2
френски
хърватски #1 #2
корейски
Democracyанглийскибосненски
гръцки
испански
румънски
руски
сръбски
хърватски
чешки
Diamonds in the mineанглийски
Songs of love and hate
испански
немски
руски
Did I Ever Love Youанглийскигръцки
испански
италиански
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски
турски
хърватски
Different Sidesанглийски
Old Ideas
испански
руски
фински
френски
хърватски
Do Not Forget Old Friendsанглийски
Dress Rehearsal Ragанглийски
Songs of Love and Hate
испански
Everybody Knows (original version)английски
I'm Your Man (1988)
виетнамски
гръцки
испански
персийски
румънски
руски #1 #2 #3 #4
турски
унгарски #1 #2 #3 #4 #5
френски #1 #2 #3
хърватски
Faithанглийски
Dear Heather
руски
Famous Blue Raincoatанглийскиазербайджански
арабски
гръцки
испански #1 #2
италиански #1 #2
немски
персийски
полски
руски
словашки
сръбски #1 #2
турски
унгарски
френски
хърватски
Federico García Lorcaанглийскифренски #1 #2
Field Commander Cohenанглийски
New skin for the old ceremony
руски
First We Take Manhattanанглийскигръцки
испански
италиански
немски #1 #2
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
унгарски
фински
френски #1 #2
хърватски
шведски
Futureанглийскииспански
руски #1 #2 #3
фински
хърватски
Going homeанглийски
Old ideas
арабски
руски
унгарски
френски
Hallelujahанглийски
Various Positions (1984)
азербайджански
албански
арабски
бенгалски
български #1 #2
виетнамски
грузински
гръцки #1 #2 #3 #4
датски
есперанто #1 #2 #3 #4
иврит #1 #2
идиш
испански #1 #2 #3 #4 #5
италиански
каталунски
китайски
немски #1 #2 #3
нидерландски
персийски #1 #2 #3
полски
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
словенски
сръбски #1 #2
турски #1 #2 #3
украински #1 #2
унгарски #1 #2 #3
филипински/тагалог
фински #1 #2
френски
хинди
хърватски #1 #2
чешки
шведски #1 #2 #3
японски
гренландски
норвежки
словашки
Hallelujah (Hebrew version) | הללויהивритруски
транслитерация
Hallelujah (original 1984)английски
Various Positions
руски
хърватски
Happens to the Heartанглийскибългарски
гръцки #1 #2
персийски #1 #2
румънски #1 #2
руски
сръбски #1 #2
турски #1 #2
унгарски
шведски
Here It Isанглийскигръцки
испански
италиански
латински
неаполитански
немски
персийски
португалски
румънски
руски
сръбски #1 #2
старогръцки
турски
унгарски
френски
Hey, That's No Way to Say Goodbyeанглийскигръцки
испански
италиански
немски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
фински
френски
хърватски
шведски
Hunter's Lullabyанглийски
Various Positions
испански
немски #1 #2
нидерландски
португалски
руски
I Can't Forgetанглийскииспански
румънски
руски #1 #2
сръбски
I Left a Woman Waitingанглийски
Death of a Ladies' Man (1978)
полски
руски
сръбски
I Long to Hold Some Ladyанглийскируски
I Tried to Leave Youанглийски
New Skin for the Old Ceremony (1974)
гръцки
испански
немски
персийски
румънски
руски
сръбски
турски
френски
I'm Your Manанглийски
I'm Your Man (1988)
български
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
полски #1 #2
румънски
руски
сръбски #1 #2
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
шведски
If I Didn't Have Your Loveанглийски
You Want it Darker (2016)
арабски
испански
персийски
румънски
руски
сръбски
If It Be Your Willанглийски
Various Positions (1984)
арабски
гръцки
испански
италиански
немски #1 #2
полски
румънски
руски #1 #2 #3
турски
хърватски
български
унгарски
In My Secret Lifeанглийски
Ten New Songs
арабски
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
полски
румънски
руски #1 #2
словашки
сръбски #1 #2
турски
унгарски #1 #2 #3 #4
фински
френски
хърватски
Is This What You Wanted?английскигръцки
персийски
турски
фински
хърватски
It Seemed the Better Way английски
You Want It Darker (2016)
босненски
гръцки
испански
нидерландски
руски
турски
It's Tornанглийски
Thanks For The Dance
руски
сръбски
турски
Joan of Arcанглийски
Songs of Love and Hate
испански
италиански
хърватски
Lady Midnightанглийскииспански
руски
френски
Last Year's Manанглийски
Songs of Love and Hate
Leaving the Tableанглийски
You Want It Darker (2016)
арабски
гръцки #1 #2
испански
италиански
полски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
Let's Sing Another Song, Boysанглийски
Songs of Love and Hate
испански
Light As the Breezeанглийскигръцки
румънски
руски
фински
хърватски
Listen to the Hummingbirdанглийски
Thanks for the Dance (2019)
румънски
сръбски
турски
Love Calls You by Your Nameанглийскигръцки
руски
Love Itselfанглийскииспански
италиански
немски
нидерландски #1 #2
полски
португалски
унгарски
френски
хърватски
Lover, Lover, Loverанглийскииврит
испански
немски
румънски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
Lullabyанглийски
Old Ideas (2012)
испански
каталунски
кюрдски (курманджи)
немски
нидерландски
румънски
руски
турски
унгарски
фински
хърватски
Master Songанглийски
The Songs of Leonard Cohen
персийски
сръбски
Memoriesанглийски
Death of a Ladies' Man (1977)
испански
Moving onанглийскигръцки
нидерландски
персийски
руски
турски
хърватски
шведски
My Oh Myанглийскииспански
румънски
руски
сръбски
унгарски
Nancyанглийски
Songs from a Room
арабски
гръцки
италиански
руски
турски
Never Any Goodанглийскируски
Nevermindанглийски
Popular Problems' (2014)
гръцки
нидерландски
персийски
руски
сръбски
турски
унгарски
хърватски
Nightingaleанглийски
Dear Heather
румънски
On the Levelанглийски
You Want It Darker (2016)
испански
руски
сръбски
One of Us Cannot Be Wrong английскиарабски
гръцки
италиански
немски
румънски
хърватски
Please Don't Pass Me By (A Disgrace)английски
Puppetsанглийскиперсийски
сръбски
Recitationанглийски
Samson in New Orleansанглийскиперсийски
сръбски
Show Me the Placeанглийски
Old Ideas (2012)
италиански
румънски
руски
унгарски
френски
Sisters of Mercyанглийскитурски
унгарски
фински
френски
хърватски
Slowанглийски
Popular Problems (2014)
испански
немски
румънски
руски #1 #2
сръбски
So Long, Marianneанглийски
Songs of Leonard Cohen (1967)
арабски
гръцки
испански
италиански
немски #1 #2
полски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Steer Your Wayанглийски
You Want It Darker (2016)
гръцки
испански
македонски
румънски
руски
турски
Stories of the Streetанглийски
Songs of Leonard Cohen
персийски
руски
френски
хърватски #1 #2
Story of Isaacанглийски
Songs From a Room (1969)
гръцки
испански
италиански
немски
турски
хърватски
String Reprise/Treatyанглийскинемски
нидерландски
руски
Suzanneанглийскиарабски
гръцки
испански #1 #2
италиански #1 #2
китайски #1 #2
немски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски #1 #2
турски
украински
унгарски #1 #2
фински
френски #1 #2
хърватски
Take This Waltzанглийски
I'm Your Man
гръцки
испански #1 #2
персийски #1 #2
руски #1 #2
сръбски #1 #2
унгарски #1 #2 #3
Thanks for the danceанглийски
Thanks for the Dance
български
нидерландски
персийски
руски #1 #2
сръбски
турски
френски
That Don't Make It Junkанглийски
Ten News Songs
руски
френски
чешки
The Captainанглийскируски
The Darknessанглийскигръцки
испански
италиански
персийски
руски
сръбски
унгарски
френски
The Futureанглийски
The Future
испански
турски
хърватски
The Goalанглийскиперсийски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
украински
The guestsанглийскируски
The Gypsy's Wifeанглийски
Recent songs (1979)
гръцки
немски
руски
хърватски
The Hillsанглийски
Thanks for the Dance
гръцки
персийски
руски #1 #2 #3 #4
сръбски
турски
The Land of Plentyанглийски
Ten New Songs
руски
The Lawанглийски
Various Positions
арабски
руски
The Lettersанглийски
Dear Heather (2004)
гръцки
каталунски
немски
румънски
руски
фински
френски
The Night of Santiagoанглийски
Thanks for the Dance (2019)
The Partisanанглийски, френскигръцки
испански
италиански
немски
норвежки
руски
сръбски
унгарски
френски #1 #2
The Stranger Songанглийскиарабски
испански
немски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
френски
хърватски
The Traitorанглийски
Recent Songs (1979)
гръцки
испански
руски
The Windowанглийски
Recent Songs
хърватски
There for Youанглийскирумънски
руски
There is a warанглийски
New skin for the old ceremony
руски
Tonight Will Be Fineанглийски
Songs From a Room (1969)
испански
руски
Tower of Songанглийскинемски
персийски
руски
сръбски
унгарски #1 #2
фински
френски
хърватски
Travelling Lightанглийски
You Want It Darker (2016)
арабски
гръцки
испански
персийски
руски
сръбски
унгарски
Treatyанглийски
You Want It Darker (2016)
арабски
испански
нидерландски
руски #1 #2
хърватски
True Love Leaves No Tracesанглийскинемски
нидерландски
персийски
руски #1 #2
унгарски
Twelve o'Clock Chantанглийски
The Spice-Box of Earth
Waiting for the Miracleанглийски
Songs from a Room
арабски
испански
италиански
немски
персийски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски #1 #2
унгарски #1 #2 #3
фински
френски
хърватски
Who by Fireанглийски
New Skin for the Old Ceremony (1974)
арабски
есперанто
испански
италиански
немски #1 #2
полски #1 #2
руски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
български
Winter Ladyанглийски
Songs of Leonard Cohen (1967)
немски
сръбски
фински
френски
хърватски
You Got Me Singingанглийскииврит
испански
италиански
немски
полски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
унгарски
френски
You Have Loved Enoughанглийскируски
You Know Who I Amанглийскииспански
руски
турски
унгарски
You Want It Darkerанглийски
You Want It Darker LP (2016)
арабски
гръцки
испански
немски #1 #2 #3
нидерландски
персийски
полски
румънски #1 #2
руски #1 #2 #3 #4
сръбски #1 #2
таджикски
турски #1 #2
унгарски #1 #2
фински
френски
хърватски #1 #2
Leonard Cohen в съвместни песниПреводи
Elton John - Born To Loseанглийски
Duets (1993)
Jennifer Warnes - Joan of Arcанглийски
Famous Blue Raincoat - The Songs of Leonard Cohen
Judy Collins - Suzanne (Live)английски
YouTube-Video
Leonard Cohen е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Kari Bremnes - Alle vet jo detнорвежки
Perla Batalla - Anthem (Live)английски
YouTube-Video
Nick Cave and the Bad Seeds - Avalancheанглийскигръцки
португалски
румънски
Perla Batalla - Ballad of the Absent Mareанглийски
Bird on the Wire - Songs of Leonard Cohen
немски
Perla Batalla, Javier Colis - Ballad of the Absent Mare (Balada de la yegua ausente)испанскинемски
Perla Batalla - Bird On The Wireанглийски
Leonard Cohen I'm Your Man
Núria Feliu - Cançó de la resistència francesa (Complainte du partisan)каталунски
El clar país (1973)
английски
испански
Rufus Wainwright - Chelsea Hotel No. 2английски
"Leonard Cohen: I'm Your Man" Soundtrack
Anjani Thomas - Crazy to Love Youанглийски
Blue Alert
Madeleine Peyroux - Dance me to the end of loveанглийски
Marissa Nadler - Famous Blue Raincoatанглийски
Songs III: Bird on the Water
Jennifer Warnes - First We Take Manhattanанглийски
Famous Blue Raincoat - The Songs of Leonard Cohen
немски
руски
Joe Cocker - First, we take Manhattenанглийски
No Ordinary World (1999)
арабски
испански
немски
персийски
португалски
руски
турски
унгарски
френски
шведски
Rufus Wainwright - Hallelujahанглийски
Shrek OST / Poses
гръцки
испански #1 #2
персийски
португалски
словашки
турски #1 #2 #3
унгарски
френски
шведски #1 #2
Jeff Buckley - Hallelujahанглийски
Grace
арабски
гръцки #1 #2
иврит
испански
италиански #1 #2
латински
немски #1 #2
нидерландски
португалски
руски
саамски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
фински #1 #2
френски
чешки
шведски
John Cale - Hallelujahанглийскиарабски
гръцки
испански #1 #2
италиански
немски
персийски
френски
k.d. lang - Hallelujahанглийски
Hymns of the 49th Parallel
Kyle Tomlinson - Hallelujah (BGT Performance)английски
Judy Collins - Hey, That's No Way to Say Goodbyeанглийски
Judy Collins sings Leonard Cohen: Democracy
Esther Ofarim - Hey, That's No Way to Say Goodbyeанглийски
Antony and The Johnsons - If It Be Your Willанглийски
Leonard Cohen I'm Your Man
френски
The Last Shadow Puppets - Is This What You Wantedанглийски
EP: "The Dream Synopsis" (2016)
гръцки
испански
турски
Jennifer Warnes - Joan of Arcанглийски
Famous Blue Raincoat - The Songs of Leonard Cohen
Nana Mouskouri - La ballade du chien-loupфренскианглийски
испански
немски
Anna Marly - La complainte du partisanфренскианглийски
José Hoebee - So Long, Marianneанглийски
Kirsten Bråten Berg - Spurv pa en snor (Spurv på en snor)норвежкианглийски
Joan Manuel Serrat - Susannaкаталунски
Banda sonora d'un temps d'un pais
испански
Françoise Hardy - Suzanneфренски
Comment Te Dire Adieu
английски #1 #2
испански
португалски
турски
Neil Diamond - Suzanneанглийски
Stones
Judy Collins - Suzanne (Live)английски
YouTube-Video
Kari Tapio - Tanssi loppuun rakkaudenфински
Anjani Thomas - Thanks for the Danceанглийски
Blue Alert
Antony and The Johnsons - The guestsанглийскифренски
Noir Désir - The Partisanанглийски
Sophie Zelmani - Waiting for the Miracle to Comeанглийски
Cohen - The Scandinavian Report
испански
каталунски
Коментари
MayGoLocoMayGoLoco    втор., 29/09/2009 - 10:47

Hi Karine, you'll have to add the lyrics first by clicking on the button [Add New Song], then you'll have to make your translation request by clicking on the button [Add New Request]. Look here for more info: Request A Translation.

MayGoLocoMayGoLoco    съб., 10/10/2009 - 11:05

Hi ellelinda1, you'll have to add the lyrics first by clicking on the button [Add New Song], then you'll have to make your translation request by clicking on the button [Add New Request]. Look here for more info: Request A Translation.

geschugeschu    ср., 08/02/2012 - 18:09

Oh mein Gott, wo sind die ganzen guten alten Lieder, als Leonard jünger und ich noch jung waren, sprich, Suzanne, Like a bird on the wire, Chelsea Hotel ...... Es ist zum Weieieieinen.

Read about music throughout history